Okulumuzda öğrencilerimizin öğrenim süreleri boyunca, onların bireysel yeteneklerini keşfetmek, becerilerini dengeli ve disiplinli bir şekilde geliştirmek, toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla akademik programların yanı sıra yaratıcılık, spor ve toplum hizmeti alanlarından oluşan Sosyal Etkinlikler Programı uygulanmaktadır.

Sosyal Etkinlik Programı, öğrencilerimizin yaşadığı çevreye duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerinin sağlanmasına, ilgi ve yeteneklerini geliştirerek, kariyer gelişimlerinin desteklenmesine, eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine, öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne ve bu alanlara yöneltici projeler hazırlaması amacı ile öğrenci kulüp çalışmaları, geleneksel etkinlikler, proje ve sunumlar, ulusal ve uluslararası yarışmalar, törenler ve toplum hizmeti çalışmaları ile birlikte yürütülür.

Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştiren ve spor alanlarında eğitimli kılan, toplum hizmeti çalışmaları yaparak yaşadıkları çevreye yararlı bireyler olmayı öğreten Sosyal Etkinlik Programı, onları akademik olarak geliştiren öğretim programlarımız yanında sosyal açıdan da donanımlı bireyler olmalarını sağlamaktadır.