ÖĞRENCİLERİN  ORTAOKUL SÜRESİNCE MÜZİK DERSLERİNDE
ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Notaları isimlendirir ve çalar,
 • Şarkılardaki melodik ve ritmik kalıpları tanır,
 • Dinlediği müziklerdeki dinamik değişikliklerini fark eder,
 • Ses değiştirici işaretleri (diyez, bemol, naturel) bilir,
 • Farklı türde müzik eserleri dinler ve bunlarla ilgili düşüncelerini ifade eder,
 • Müzik tarihindeki dönemlerle ilgili bilgileri kavrar,
 • Eğitimini aldığı çalgıya yönelik temel tutuş ve duruş tekniklerini doğru uygular,
 • Eğitimini aldığı çalgı ile ilgili temel bilgileri kavrar,
 • El-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir,
 • İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir,
 • Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir,
 • Kendine yönelik öz güven ve öz yeterlik algısının farkına varır,

ORTAOKUL SÜRESİNCE MÜZİK DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Öğrenciler;

 • Sınıf müzik derslerinde, yetenekleri, fiziksel yeterlilikleri ve ilgileri dahilinde eğitimine başladıkları çalgıya yönelik performanslarını daha da geliştirici etkinliklerde bulunurlar,
 • Küçük oda müziği çalışmalarında, sınıf dinletilerinde ve belirli günlerde yapılan konserlerde performanslarını sergilerler,
 • Çalgı eğitiminin yanı sıra derslerde kullanılan görsel ve işitsel materyaller, izlenen konser, dinletilere yönelik sınıf içi tartışmalarla müzik kültürlerini geliştirirler,
 • Koro/vokal ve orkestra çalışmalarına katılabilirler.

ORTAOKUL SÜRESİNCE MÜZİK DERSLERİNDE ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

Öğrencilerin;

 • Eğitimini aldıkları çalgıdaki başarı durumları, belirlenen kazanımlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve çalışma süreçleri yakından takip edilir,
 • Ders içi etkinliklerdeki başarı durumları, daha sonraki sürece ışık tutması için sınıf içi gözlem formu ve müziksel değerlendirme formuyla kayıt altına alınır.