ÖĞRENCİLERİN  ORTAOKUL SÜRESİNCE İNGİLİZCE DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

Öğrenciler;

 • İngilizce sözlü ve yazılı olarak; kendilerini etkili bir şekilde ifade ederler,
 • İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı ortamlar da dahil olmak üzere her ortamda akıcı bir biçimde İngilizce iletişim kurarlar,
 • Çeşitli durum ve ortamlarda etkin dinleme stratejilerini kullanabilirler,
 • İngilizceyi yaşamının bir parçası olarak görerek hedef dilde kitap okuma ve sunum yapma alışkanlıklarını kazanırlar,
 • Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanırlar,
 • Mektup, e-posta, öykü, şiir, paragraf ve makale gibi farklı formlardaki metinleri analiz ederek yorumlar ve benzerlerini yazarlar,
 • Farklı formlardaki İngilizce medya mesajlarını (reklam, animasyon, blog yazısı, film, poster, broşür, haber, vb.) analiz etme becerisini kazanır ve yine farklı formlarda medya çıktıları üretebilirler,
 • Dil öğrenirken elde ettikleri kazanımları gerçek yaşamla ilişkilendirirler,
 • Analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler,
 • Araştırma becerilerini geliştirirler,
 • Farklı kültürleri ve yaşamları tanıyarak, bunlara saygı duyarlar,

ORTAOKUL SÜRESİNCE İNGİLİZCE DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Ortaokul İngilizce programı, öğrencilerimizi edebiyatın farklı türleriyle tanıştırarak analitik düşünme, aktif okuma stratejileri uygulama, akademik ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirme, kendilerini yazılı ve sözlü olarak daha akıcı ifade etme yetenekleri ile dilbilgisi becerilerini ve kelime bilgilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.
 • 8. sınıf sonuna kadar öğrenciler;  makaleler, çeşitli romanlardan alıntılar, öyküler, şiir, haber, roman analizleri, sosyal ve çevresel konular, biyografiler, röportajlar, değerler, drama uygulamaları, araştırma yapma, proje hazırlama, toplum önünde konuşma, etkili sunum yapma teknikleri, yaratıcı yazma, çeşitli amaçlara yönelik paragraf yazımı, çeşitli konularda essay yazımı gibi birçok farklı çalışmayla dil becerileriyle birlikte, eleştirel düşünme ve yaratıcılıklarını da geliştirme olanağı bulurlar.
 • Düşüncelerini, hayal güçlerini ve duygularını uyaran metinleri inceleyerek dünya görüşlerini geliştirirlerken; İngilizcelerini kullanarak yaşam, edebiyat ve dil hakkında bilgi edinirler.
 •  Edebiyatın;  kişisel deneyimleri ve sosyal anlayış ve sorumlulukları da içeren yaşam deneyimlerini zenginleştirdiğini ve geliştirdiğini fark ederler.
 • Farklı kültürel bakış açılarına saygı duyarlar.
 • Dil becerileriyle birlikte verilen çalışma ve öğrenme becerileriyle yaşam boyu öğrenenler olmak için gereken bilgi, beceri ve tutumları öğrenirler, teknolojinin dil öğrenimini ve iletişimi kolaylaştıran bir araç olduğunu anlarlar.
 • Tema bazlı olarak hazırlanan program kapsamındaki her konu işlenirken, o konuyla ilgili videolar, interaktif aktiviteler ve dijital oyunlardan faydalanılır ve her konuyla ilgili en az bir öykü ve şiir okunur.
 • Her düzeyde bir gramer kitabı ya da çalışma kitabı kullanılmaktadır. Gramer için ek çalışmaya ihtiyaç duyan öğrencilerimize düzeylerine ve ihtiyaçlarına göre eğitim portalımızdaki gramer sitelerinden ek ödevler verilir. Kelime çalışmaları için her düzeyde öğretmenlerimizin hazırladıkları kelime günlükleri ve grafik düzenleyiciler ile portaldaki dijital site ve oyunlar kullanılmaktadır.
 • 5. sınıfta okulumuza yeni başlayan ve İngilizcesi programımızı takip etmeye yetmeyen öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde ayrı bir sınıfta farklı bir programı takip ederek bir yılın sonunda kendilerinin de gösterdiği gayretle diğer öğrencilerin bulunduğu düzeye ulaşırlar.

ORTAOKUL SÜRESİNCE İNGİLİZCE DERSLERİNDE ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken;
  • Dilde gösterdiği gelişim,
  • Ders içi sözel performans,
  • Sınavlar, proje çalışmaları ve sunumlar,
  • Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba göz önünde bulundurulur.
 • Her dönemde 2 yazılı sınav uygulanır.
 • Notla geri bildirim dışında öğrenme sürecinin her aşamasında öğrenciye sözlü ve yazılı geri bildirimde bulunularak, öğrenme sürecinin hangi aşamasında olduğu ve bir sonraki aşama için ne gibi hedefler koyması gerektiği konusunda farkındalık yaratılır.
 •  Yazma çalışmaları, projeler ve sunumlarda öğrencinin kendisini ve akranlarını değerlendirerek geri bildirimde bulunması sağlanır. Böylece, öğrencilerin öğrenme sürecine dahil olarak, öğrenme sorumluluğunu üstlenmeleri ve not için değil, öğrenmek için çalışmaları sağlanır.