ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

Sayın Veliler, Sevgili Öğrenciler,
T.C. MEB’nın, 20 Mayıs 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr/basin-aciklamasi-ilkokul-ve-ortaokul-ogrencileri-icin-2-donem-olcme-ve-degerlendirme-uygulamalari/haber/23239/tr üzerinden yaptığı  “İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2. DÖNEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI” konulu basın açıklamasında; “İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemleri salgın tedbirleri kapsamında yeniden düzenlenmiştir” denmektedir.

Basın açıklamasında;

 • İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır.
 • İkinci dönem sınav notu olan öğrenciler için; 
 • Bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecektir. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacaktır. 
 • Bu öğrencilere istemeleri hâlinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecektir. 
 • Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacaktır ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. 
 • İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik bu düzenlemenin diğer ayrıntıları şu şekildedir:  
 • Seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacaktır. 
 • Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacaktır. 
 • Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacaktır. 
 • Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebileceklerdir. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecektir. 
 • Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler; bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu eğitim müşavirliği/ataşeliğine başvuracaktır. 
 • Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır. 
 • Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacaktır.

Bu açıklamalara göre;

 • 4-5-6-7-8. Sınıf öğrencilerimiz 2. Dönem 1.sınavlarını oldular.
 • Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki formları doldurarak en geç 26.05.2021, Çarşamba günü 16.00’a kadar ilgili Müdür Yardımcısına göndermenizi önemle rica ederiz.

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • ÖĞRENCİLER 2. SINAVLARIN YA TÜMÜNE KATILACAKLAR YA DA HİÇBİRİNE KATILMAYACAKLARDIR. DERS SEÇEREK SINAVA KATILMA YOKTUR.
 • İkinci ortak Sınavlar 7 – 11 Haziran 2021 tarihleri arasında okulda yapılacaktır.  
 • Okulumuzda yapılacak sınavların takvimi ve sınav günlerinde uygulanacak gün akışı aşağıdadır.

Sınav Günleri Programı:
08.40               : Öğrencilerin okula gelişi
09.00-09.40    : 1. Sınavlar
09.40 – 10.00  : Ara
10.00-10.40    : 2. Sınavlar

 • Sınav haftası süresince servis ve yemek olmayacaktır. Okula dışarıdan yemek getirilemez

    ve yemek için okuldan ayrılınamaz.

Saygılarımızla.

TED İSTANBUL KOLEJİ ÖZEL İLKOKULU VE ORTA OKULU MÜDÜRLÜKLERİ


Ansolon