Okuma Yazma Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Değerli Velilerimiz,
Öğrencilerimizin okuma yazma sürecindeki gelişimlerini tespit etmek ve online öğretim faaliyetlerimizi bu doğrultuda tasarlayabilmek için online değerlendirmeler yapmayı planladık.
Bu değerlendirmelerde öğrencinin öğrenmiş olduğu sesleri tanıması, hece- kelime-cümle oluşturması, dikte edilen sözcükleri yazması gözlemlenecektir.
Değerlendirmeleri 4 farklı uygulamayla gerçekleştireceğiz.

• İlk uygulama 27 Kasım- 4 Aralık tarihlerinde bireysel olarak, Bölüm Başkanı Hicran Apak ve Müdür Yardımcısı Ebru Kadıoğulları tarafından yapılacak ve online görüşme randevu linki öğrencilerin takvimine işlenecek ve sizlere bilgilendirme yapılacaktır.
• İkinci uygulama şubat ayı içerisinde, üçüncü uygulama ise nisan ayı içerisinde sınıf öğretmenleri tarafından küçük gruplarla, her ses grubu bitiminde yapılacaktır. Bu uygulamaya öğrenciler takvimlerindeki ders linklerinden giriş yapacaktır.
• Dördüncü uygulama ise tüm sesler bittikten sonra yine ilk uygulamadaki gibi yapılacaktır.
Bu uygulamalar sonucunda ihtiyacı olan öğrencilere takviye çalışmaları planlanacaktır. 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak veli toplantısında öğrencimizin okuma yazma sürecindeki gelişimleriyle ilgili sizlere bireysel olarak geri bildirim verilecektir. (Veli Görüşmesi ile ilgili bilgilendirme yazısı bu hafta sizlere iletilecektir.) Öğrencimizin gelişim raporu da e-posta adresinize gönderilecektir.

SİZLERDEN BEKLENTİLERİMİZ: ÖNEMLİ
• Öğrencimizin online uygulamaya zamanında ve mutlaka katılımını sağlayınız.
• Uygulama sırasında öğrencimize herhangi bir müdahalede bulunmayınız, yönergeleri anlamasına, okumasına ve yazmasına yardımcı olmayınız. Bu tür bir müdahale öğrencimizin özgüvenini zedeleyebilir. Ayrıca öğretmeninin öğrencimizin yapabildikleri hakkında yanlış bilgi sahibi olmasına ve gelişimi için gereken desteği verememesine neden olur.
• Uygulamanın yazma aşamasında öğrencinin yazarken çalışmasını videoya çekerek Google Classroom’a yükleyiniz. Video çekimi için dikkat etmeniz gereken noktaları linke tıklayarak izleyiniz.

• Değerlendirme sonrasında öğrencimize olumsuz bir yorum yapmayınız. Bu süreçte öğrencinin motivasyonu ve özgüveni çok önemlidir.
Saygılarımızla,
Belma ASAM
İlkokul Müdürü 


Ansolon