Eğitim Programı

TED İstanbul Koleji’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (PDR), öğrencinin kişisel potansiyeli oranında kendini geliştirebilmesi, yaratıcı düşünebilmesi, problem çözme ve karar verebilme becerisine sahip olabilmesi, daha verimli bir yaşama doğru kendini hazırlayabilmesi için çalışmalarını, kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında her öğrenciye yönelik olarak yürütmektedir. Kurumumuzda tüm öğrencilere yönelik olarak; bireysel görüşmeler, sınıf çalışmaları, gözlem, değerler eğitimi ve öğrenci birliği çalışmaları yapılmakta; toplum hizmeti çalışmalarında öğrencileri yönlendirme ve takip etme sürecinde yer alınmaktadır. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenmekte, bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar hazırlanmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lisemizde Öğrenci Gelişim Programı (ÖGEP) uygulanmaktadır. ÖGEP; öğrencinin akademik, davranışsal, kişisel (sosyal ve duygusal) gelişimi ve öğrenme sürecine yönelik destek vermek amacı ile uygulanan programdır. Akademik, davranış-disiplin, kişisel, sosyal, duygusal sorunlar, farklı gelişen ve öğrenen öğrenciler bu programda ele alınır. Planlanan ve yürütülen çalışmalar hakkında ilgili öğrenci ailelerine bilgilendirme yapılır. Anaokulumuzda; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve psikomotor gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapılmakta, hazırlık sınıfındaki öğrencilerimizin ilkokula geçişini kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Ansolon