BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi, bilgi çağı olan günümüzde bilişim okuryazırlığı konusunda donanımlı ve yeterli mezunlar verilebilmesi açısından önemlidir. Bu ders ile öğrencilerimizin; teknolojiyi daha etkin kullanma, dijital okuryazarlık becerileri, problem çözme ve ürün geliştirme gibi temel becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

GENEL KAZANIMLAR
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğrencilerin;

 • Dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmalarını,
 • Bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmalarını,
 • İnternet tabanlı servislere erişmelerini, bu servisleri araştırmalarını ve kullanmalarını,
 • Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını,
 • Problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinme ve geliştirmelerini,
 • Akıl yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini,
 • Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikçi çalışma becerisi edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını,
 • İnternet ortamında öğrenme fırsatları aramalarını,
 • Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade etmelerini,
 • Problem çözmek için değişken, atama, sıralı mantık, karar yapısı, döngü ve fonksiyon yapılarını kullanmalarını,
 • Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçmelerini ve uygulamalarını,
 • Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını,
 • Programlama dillerinden en az birini iyi düzeyde kullanmalarını,
 • Robot programlama konusunda temel bilgilerle donanmalarını,
 • Mobil programlama konusunda deneyim kazanmalarını,
 • Web sitesi tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütmelerini,
 • Günlük hayatta karşılaşılan sorunların (yaşlı ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar vb.) çözümüne ilişkin yenilikçi ve yaratıcı projeler geliştirmelerini,
 • İnternet ortamında kişisel verilerin korunmasının gerekliliğini kavramalarını ve bilgi güvenliği sağlamaya yönelik önlemler almalarını,
 • Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır.

DERS İŞLEME – UYGULAMA
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri, 24 adet internete bağlı bilgisayarın bulunduğu laboratuvarda uygulamalı olarak yapılmaktadır. Müfredatımızda farklı konulara yer verilmektedir. Microsoft Office programları kullanımı, Online İletişim araçları kullanımı, Problem Çözme ve Algoritma, Programlama eğitimlerini hazırladığımız farklı etkinlik ve uygulamalar ile vermekteyiz.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Öğrencilerin kazanımları ders içerisinde yaptıkları uygulamalar ve hazırladıkları ürünleriyle değerlendirilmektedir. Kazanım değerlendirmesi amacıyla her dönem yazılı veya uygulama sınavı yapılır. Uygulama sınavında öğrenciler verilen yönerge doğrultusunda kendilerinden istenen uygulamaları gerçekleştirir. Uygulama sınavları bitiminde öğrenci dosyaları toplanarak, öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.

Bilişim Teknolojiler ve Yazılım Öğrencilerin kazanımları ders içerisinde yaptıkları uygulamalar ve hazırladıkları ürünleriyle değerlendirilmektedir. Kazanım değerlendirmesi amacıyla her dönem yazılı veya uygulama sınavı yapılır. Uygulama sınavında öğrenciler verilen yönerge doğrultusunda kendilerinden istenen uygulamaları gerçekleştirir. Uygulama sınavları bitiminde öğrenci dosyaları toplanarak, öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir değerlendirme ölçeği ile notlandırılır.
Sınıf içi performans notları; öğrencilerin aktif olarak derse katılımı, tüm uygulamaları yapmaları ve sınıf içindeki davranışları göz önüne alınarak verilir.