Müzik Uygulamaları

GENEL KAZANIMLAR

 • Sol ve Fa anahtarlarıyla yazılmış notaları doğru isimlendirir ve çalar.
 • Dinlediği müziklerdeki dinamik değişikliklerini fark eder.
 • Hız terimlerinden Adagio, Andante, Moderato, Allegro ve Presto terimlerinin anlamlarını bilir.
 • Artikülasyon biçimlerinden Legato, Marcato ve Staccato terimlerinin anlamlarını bilir.
 • Gürlük (Nüans) terimlerinden Piano, Mezzoforte, Forte, Crescendo, Decrescendo terimlerinin anlamlarını bilir.
 • Ses değiştirici işaretleri (diyez, bemol, naturel) bilir.
 • Dinlediği şarkılardaki dinamik ve nüansları öğrendiği terimleri kullanarak isimlendirir.
 • Farklı türde müzik eserleri dinler ve bunlarla ilgili düşüncelerini ifade eder.
 • Müzikteki ikili ve üçlü şarkı formunu (AB ve ABA formu) seslendirdiği ve dinlediği parça üzerinde tanımlar.
 • Öğrendiği hız, gürlük terimlerini seslendirdiği parça içinde doğru olarak uygular.
 • Müzik tarihindeki dönemlerle ilgili kısa bilgileri kavrar.
 • Eğitimini aldığı çalgıya yönelik temel tutuş ve duruş tekniklerini doğru uygular.
 • Eğitimini aldığı çalgı ile ilgili temel bilgileri kavrar.
 • Seviyesine uygun parçaları seslendirir.
 • Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
 • İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
 • Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.
 • Kendine yönelik öz güven ve öz yeterlik algısının farkına varır.
 • Atatürk’le ilgili marşları, şarkıları anlamlarına uygun seslendirir.
 • İnsan sesinin oluşumunu açıklar.
 • Dinlediği değişik türdeki müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım yollarıyla ifade eder.
 • Müziklerle ilgili araştırmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.
 • Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
 • İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
 • Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.

DERS İŞLEME VE UYGULAMA

9. Sınıf Müzik dersi, haftada iki saatlik bir süreçte gerçekleştirilmektedir. Bu dersin içeriği; müzik türleri, ünlü yorumcular, müzikte dönemler, müzikal form, müzikal kavramlar, çalgı eğitimi ve müzikal analiz çerçevesinde oluşturulmuştur. Dersin performans alanı çerçevesinde öğrencilerimiz yetenekleri, fiziksel yeterlilikleri ve ilgileri dahilinde eğitimine başladıkları çalgıya yönelik performanslarını geliştirici etkinliklere katılırlar. Küçük oda müziği çalışmaları, sınıf dinletileri ve belirli günlerde yapılan konserler öğrencilerimizin performanslarını sergilemeleri için önemli birer fırsat olarak değerlendirilebilir. Çalgı eğitiminin yanı sıra derslerde kullanılan görsel ve işitsel materyaller, izlenen konser, dinletilere yönelik sınıf içi tartışma platformları da müzik kültürlerini geliştirici aktivitelerden sayılabilir. Bu sayede öğrencilerimiz, hem müzik eğitimlerini ve müziksel birikimlerini bir çalgı çalmayı öğrenerek doğrudan pratik yoldan yani yaparak ve yaşayarak edinmekte hem de konser dinleme, izleme ve değerlendirme gibi tamamen eleştirel bakış açılarını geliştirici faaliyetlere katılabilmektedir. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı aynı zamanda koro/vokal ve orkestra çalışmalarına da katılmaktadır. Bu çalışmalarda, gerek özel gün ve etkinliklere yönelik çalışmalar gerekse Yeni Yıl Konseri, Yıl Sonu Etkinliği hazırlıkları yapılmaktadır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Öğrencilerimizin İngilizce müzik dersindeki başarı durumları, gözlem formu, proje ve performans ödevleri ile değerlendirilmektedir. Çalgı eğitimindeki başarı durumları ise, belirlenen kazanımlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve çalışma süreçleri yakından takip edilmektedir. Öğrencilerin ders içi etkinliklerdeki başarı durumları, daha sonraki sürece ışık tutması adına sınıf içi gözlem formu ve müziksel değerlendirme formuyla kayıt altına alınmaktadır.


Ansolon