Görsel Sanatlar Uygulamaları

Lise, Ortaokul, İlkokul ve Anaokulu eğitim programı, Görsel  Sanatlar, Teknoloji ve tasarımı,  resim branşları (heykel, seramik ) derslerini programlayarak veren, çeşitli sanat etkinlikleri, sergi ve müze gezileri planlayan  bölümdür.

Sanat eğitiminde amaca ulaşmak için; Çalışma ortamının doğruluğu ve donanımı, öğretmenin bilgisi, yaratıcılığı, öğretmen ve öğrenci arasında kurulan etkili iletişim yaklaşım önemlidir.

TED İstanbul Koleji Görsel Sanatlar  bölümünün amacı;  gerekli ortamı hazırlayarak öğrencilere güzel sanatların önemini ve gerekliliğini kavratabilmek. Onları sanata ve sanatsal olaylara değer veren, geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda gelişen, motive eden, en az bir sanat dalında  uzmanlaşan yaratıcı, bakan değil görebilen yaratıcı bireyleri geleceğe hazırlamaktır.

Görsel Sanatlar öğretim programlarında;  temel sanat eğimi, görsel sanatlarda biçimlendirme, görsel sanat kültürü, müze bilinci gibi  öğrenme alanları ile yapılandırılarak seçilen Plastik Sanatlar eğitimi her sınıf seviyesinde;

  • Resim
  • Seramik,
  • Dekoratif El Sanatları,
  • Baskı Teknikleri
  • Heykel  olmak üzere beş branş  9. sınıfa kadar öğretilmektedir. 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenciler uzmanlaşmak için bir ana sanat dalı seçerek branş eğitimi (resim, seramik, heykel) alırlar.

Teknoloji ve Tasarımı dersinde; Toplumda teknoloji ve bilimin  rolü, gerekliliği  çevre ile   arasındaki  dengenin anlaşılması, planlama yapabilme  ve değerlendirme gibi becerilerin geliştirilmesi, sosyal ve etik açılardan düşünme, yenilikçilik, girişimcilik ve teknoloji  okur-yazarlığını geliştirme dersin başlıca hedefleridir.

Teknoloji ve tasarım eğitiminin temel mantığı, yarının hızla gelişen teknolojisine, öğrencilerin katılmaları için gerekli olan hazırlıklara ihtiyaç duyulması. Öğrenciler aldıkları teknoloji eğitimi sayesinde yaşam kalitelerini geliştirerek, olaylara yaratıcı-özgün fikirleriyle müdahale ederek düşünmeyi öğrenirler. İhtiyaçları istekleri ve fırsatları sayesinde sistemleri ve ürünleri tasarlamak ve oluşturmak için fikirler dizisi geliştirirler. Pratik becerilerini ve bakış açılarını sosyal  ve çevre konularıyla birleştirirler, teknoloji ve tasarım dersi uygulamaları sonucu gelecekte  yapacakları ya da  yapılmasına katkıda bulunacakları yeni  şeyler için  bir düş belleği oluştururlar bu derste teknolojiyi doğru okuyabilme yeteneği kazanmanın yanı sıra  teknolojiyi etkilemek için  kurgular yaparlar.


Ansolon