Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

ÖĞRENCİLERİN  LİSE SÜRESİNCE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Sevgi, saygı, hoşgörü, milli, manevi ve ahlaki değerleri önemsemek.
 • Önemsediği değerleri özümsemek ve bu değerlerin bilgisini edinmek.
 • Dinin insanın lehine bir “nasihat” ve “güzel ahlak” olduğunu fark etmek.
 • Taassuptan uzak; aklı kullanmaya ve bilgiye önem vermek.
 • İnsanlara, doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlı olmak.

LİSE SÜRESİNCE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE
YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Derslerin işlenişinde soru-cevap-gözlem-araştırma-inceleme-beyin fırtınası–kaynak tarama-grup çalışması-münazara gibi metotlar uygulanır.
 • Dersler; batıl inançlardan ve taassuptan uzak, akla ve bilgiye dayalı,  karmaşık ve anlaşılmaz ifadelerden arındırılmış ve açık bir dille, Türkçe’yi güzel kullanarak işlenir.

LİSE SÜRESİNCE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE
ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Her dönem 2 yazılı sınav uygulanır ve 1 ders içi performans görevi verilir ve bu görev değerlendirilirken:
  • Öğrencinin ders içi ve ders dışı davranışı, (arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okul idarecilerine karşı),
  • Ders materyallerinin hazır olması,
  • Derse hazırlıklı gelinmesi,
  • Verilen ek ödevlerin zamanında yapılması,
  • Öğrencinin derse katılımı göz önünde bulundurulur.
 • Her iki dönemde her öğrenci bir performans ödevi yapar ve derecelendirilmiş ölçekle değerlendirilir.
 • Tercih eden öğrenciler, Proje Ödevi hazırlayabilirler. Proje ödevleri derecelendirilmiş ölçekle değerlendirilir, değerlendirme kriterleri proje konularının ilanı sırasında öğrencilere duyurulur.


Ansolon