PDR’den Bakış

TED İstanbul Koleji’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (PDR), öğrencinin kişisel potansiyeli oranında kendini geliştirebilmesi, yaratıcı düşünebilmesi, problem çözme ve karar verebilme becerisine sahip olabilmesi, daha verimli bir yaşama doğru kendini hazırlayabilmesi için çalışmalarını, kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında her öğrenciye yönelik olarak yürütmektedir.

Kurumumuzda tüm öğrencilere yönelik olarak; bireysel görüşmeler, sınıf çalışmaları, gözlem, değerler eğitimi ve öğrenci birliği çalışmaları yapılmakta; toplum hizmeti çalışmalarında öğrencileri yönlendirme ve takip etme sürecinde yer alınmaktadır.  Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenmekte, bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar hazırlanmaktadır.

İlkokul, ortaokul ve lisemizde  Öğrenci Gelişim Programı (ÖGEP) uygulanmaktadır. ÖGEP; öğrencinin akademik, davranışsal, kişisel (sosyal ve duygusal) gelişimi ve öğrenme sürecine yönelik destek vermek amacı ile uygulanan programdır. Akademik, davranış-disiplin, kişisel, sosyal, duygusal sorunlar, farklı gelişen ve öğrenen öğrenciler  bu programda ele alınır. Planlanan ve yürütülen çalışmalar hakkında ilgili öğrenci ailelerine bilgilendirme yapılır.

Lisemizde;  öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve akademik gelişimleri takip edilmekte, kariyer planlama çalışmaları yapılmaktadır. Lise öğrencilerimizin kişisel vizyonlarını oluşturmaları ve bu doğrultuda seçtikleri hedeflere ulaşmaları için lise yaşamı boyunca bilgilendirme, yönlendirme, destekleme çalışmaları ile öğrenciye koçluk yapılmaktadır.  9. Sınıftan itibaren  öğrencilerin hedeflediği meslekler, ilgi, yetenek, değer ve akademik durum değerlendirmeleri, uygulanan test teknik, envanter sonuçları, yapılan bireysel görüşmeler, öğrencinin ailesinin, öğretmenlerinin ve idarecilerinin öğrenci hakkındaki görüşleri değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca her yıl ders seçimi, meslekler günü, meslek tanıma- staj programı yapılmaktadır. Öğrenci için uygun meslek/bölüm seçimleri bu çalışmalarla netleştirilmekte ve üniversite tercihlerinde öğrenciler bu sonuçlar doğrultusunda yönlendirilmektedir.


Ansolon