Lise 10. Sınıflar 1. Dönem Sınav Takvimi

Sayın Veliler, Sevgili Öğrenciler,

T.C. MEB’nın 12/02/2021 tarih ve 20619760 sayılı genelgesinde; Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların 01 Mart 2021 tarihinden itibaren iki hafta içinde yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre Lisede 1.Döneme ait Ortak Sınavlarımız 01-09/03/2021 tarihleriarasında okuldayapılacaktır. Sınavlar 7 Eylül- Kasım 2020 tarihleri arasındaki konuları kapsayacaktır.

Tüm öğrencilerimizin süresiz HES Kodlarının ilgili Müdür Yardımcısına 18 Şubat 2021 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.

İlgi genelgedeki 10. Maddeye göre “İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler (Hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencileri), istemeleri hâlinde, KKTC dâhil bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması hâlinde aynı program uygulayan resmî ve özel okullarda sınavlara girebileceklerdir. Öğrenci velileri, 26 Şubat 2021 Cuma gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini ikametlerinin bulunduğu ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacaktır.”

Sınavlara il dışında girecek olan öğrenci velilerinin hangi ilde ve okulda gireceklerini ilgili Müdür Yardımcısına okul onayı ile birlikte yazılı olarak e-posta yoluyla 26 Şubat 2021 Cuma gününe kadar bildirmeleri beklenmektedir.

Okulumuzda yapılacak sınavların takvimi ve sınav günlerinde uygulanacak gün akışı aşağıdadır.

Başarılar dileğimiz, sevgi ve saygılarımızla.


Ansolon