Vizyon-Misyon

VİZYONUMUZ
Vizyonumuz; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, “Öğrenenlerin Okulu” felsefesinden yola çıkarak, insanlığa katkıda bulunan, toplumda lider ve model olacak bireyler yetiştiren örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ
Anaokulundan başlayıp ilköğretim ve ortaöğretim boyunca, ulusal ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan, çağın getirdiği değişim ve gelişmelere uygun bir şekilde, ortaya çıkarılan bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yaparak-yaşayarak-araştırarak öğrenen, Türkçe’nin yanında en az bir yabancı dili etkin düzeyde kullanabilen, çevreye duyarlı, sağlığına önem veren, spor ve güzel sanatlarla ilgili, uluslararası ve kültürler arası kavrayışa sahip, evrensel değerleri özümsemiş, sosyal ve akademik yönden nitelikli öğrenciler yetiştirerek onları yüksek öğrenime ve başarılı bir geleceğe hazırlamaktır.

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI;

 • Temel Yönetim İlkesi; kurumun mali açıdan güçlü olması ve dış kaynaklara muhtaç olmamasıdır.
 • Yönetim Kurulu tarafından kimliği ve faaliyetleri incelendikten sonra onaylanan kişi ve kuruluşlardan bağış alınabilir.
 • Kar amacı taşımaz,
 • Yönetim kontrolü çalışanlarınındır,
 • Kurucu üyelerinden biri Türk Eğitim Derneğidir,
 • Elde ettiği gelirleri; ana sözleşmesinde belirtildiği gibi;
  • Başarılı ancak maddi kaynakları yetersiz olan öğrencilere burs verilmesi,
  • Öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri amacı ile dünyada gelişen öğretim metot ve tekniklerinin uygulanması için gereken teknolojik donanım alınması,
  • Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişim düzeyinin yükseltilmesi için geniş kapsamlı faaliyetler yapılması,
  • Dünyada yeni gelişen eğitim/öğretim tekniklerinin uygulanması için eğitim ve diğer personele hizmet içi eğitim verilmesi,
  • Tesislerin güvenli, sağlıklı ve düzenli çalışması için yeni ve yenileme yatırımları yapılması için kullanılır.
 • Mali konularda her 3 ayda bir uluslararası bir yeminli mali müşavirlik kuruluşu tarafından yönetim kurulu adına denetlenmektedir.
 • Kurum faaliyetleri; vakıf yönetmelikleri, vakıflar yasası ve diğer yasalara uygunluğu konularında bağımsız bir vakıf denetçisi ve hukuk müşaviri tarafından denetlenmektedir.
 • Öğrenci ve çalışanlarının iş güvenliklerinin eksiksiz şekilde sağlanması için; bağımsız ve resmi kurumlar tarafından onaylı bir kuruluş tarafından her ay denetlenmekte ve denetleme raporları kurum bünyesindeki iş güvenliği kurulu tarafından takip edilmektedir.
 • Tüm binaları uluslararası bir kuruluş tarafından “hijyen okul” olmak üzere denetlenmektedir.
 • Veli ve öğrenci bilgileri korunması denetimi bir Hukuk Danışmanlığı tarafından yapılmaktadır.
 • Adı geçen bilgilerin network üzerindeki korunması da bir teknoloji firması tarafından yılda bir kez denetlenmektedir.
 • Yemek numuneleri bağımsız bir denetim laboratuvarında kontrol edilmekte ve mutfak hijyen denetimi Okul Hijyen Komitesi ve uluslararası bir kuruluş tarafından denetlenmektedir.
 • Deprem ve diğer doğal afetler için kurum bünyesinde “deprem ekipleri” oluşturmuştur.  Tüm tesisler ve çevre duvarları her 2 yılda bir bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından örnekler alınarak denetlenmekte ve sonuçlar web sitemizde yayınlanmaktadır. Depremde toplanılacak alanlar belirlenmiştir ve deprem konteynerlerinde sürekli yenilenen 7 günlük gıda stokları ve tıbbi malzemeler hazır bulunmaktadır. Veli ve çalışanların kendilerine gönderilen deprem yönergesine uymaları zorunlu kılınmıştır.
 • Bünyesinde tam zamanlı çalışan 1 hekim 3 hemşire ve bağımsız bir binada tam teşekküllü bir revir bulunmaktadır. Ayrıca kurum bünyesinde ilk yardım sertifikalı personel ve öğrenciler bulunmaktadır.
 • Kampüs güvenliği özel bir güvenlik firması tarafından ve gece görüşlü kameralar ile sağlanmaktadır. Kampüs ve öğrenci güvenliği ve kurum ilkesi olarak;

Randevusu olmayan ve /veya yetkili kişiden onay alınmadan kampüse giriş yapılamaz,

Öğrenci okul saatleri içinde okul dışına izinsiz çıkamaz.

 • Farklı ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde öğrenci ve personel katılımlı toplum hizmeti çalışmaları yürütmektedir.

 

PAYDAŞLARIMIZ

Kantin ve Yemek: SARDUNYA

Taşıma: EFATUR Ulaşım Hizmetleri

Güvenlik: G4S Güvenlik Firması

Mali Denetim: Birleşik Uzmanlar YMM A.Ş.

Hukuki Denetim: Nalan Şişik Avukatlık Bürosu

KVK Denetimi: Nalan Şişik Avukatlık Bürosu – TURCOM

İş Güvenliği Denetimi: GLC Grup

Deprem Güvenlik Denetimi: SAYGIN Mühendislik – Mimarlık LTD.ŞTİ.

Servis – Gıda – Temizlik ve Su Güvenliği Denetimi: DIVERSEY


Ansolon