Öğrenci Alımı

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için Anaokulumuza 2018, 2019 ve 2020 doğumlu öğrenciler; Hazırlık, Orta ve Küçük Gruplar olmak üzere üç farklı seviyede kayıt yaptırabilirler.
Bu üç grup için, kurum dışından başvuruda bulunan aday öğrencilerin okulumuza kabulü, PDR uzmanlarımızın yapacakları aile ve öğrenci Bireysel Tanıma Çalışması sonucuna göre yapılır.
Bu görüşmeler randevu ile hafta içi her gün 09:30-16:00 saatleri arasında gerçekleşir.
Aday Öğrencinin Bireysel Tanıma Çalışmasına alınacağı gün ve saat ile ilgili randevu, ön kayıt yapıldıktan sonra Öğrenci İşleri tarafından verilir.

Ön Kayıt İçin Gerekli Evraklar
Aday öğrencinin:
• 2 adet vesikalık fotoğrafı
• Nüfus cüzdanı fotokopisi

Okul Tanıtım randevusu aşağıdaki numara ya da e-posta adresinden alınabilir.

İletişim:
Tel: 0216 485 03 33 Dahili No: 702
e-posta: info@tedistanbul.k12.tr

Bireysel Tanıma Çalışmaları ve veliden alınan bilgiler değerlendirilerek; öğrencilerin hangi sınıf düzeyinde olması gerektiği belirlenir.

Kesin kayıtlar, başvuru sırası ve kontenjan dahilinde yapılır.


 

STUDENT ADMISSION PROCESS

KINDERGARTEN

Student Admission

The students who were born in 2018, 2019 and 2020 can be registered in our kindergarten in three different levels -pre-k, junior, and senior groups- for the 2023-2024 academic year.
The admission of the candidates to apply for these groups from outside the school will depend on the result of the family and student Individual Assessment Interview to be held with our school counselors.
The interviews are held by appointment between 09:30-16:00 on weekdays.
The date and time of the individual interview appointment is assigned by the office of admissions after the pre-registration is completed.

Documents Required for Pre-Registration:
Candidate Student’s:
• 2 headshot photos
• Copy of the ID card
• Candidate student pre-registration form (to be provided by the office of admissions)

You may call the below-stated number or send an email to the address below to make an appointment for the School Introduction Tour and Pre-Registration.

Contact:
Tel: 0216 485 03 33 Ext: 702
e-mail: info@tedistanbul.k12.tr

 

The students’ grade level is decided according to the result of the Individual Recognition Meeting and the information to be received from the parents.

The final registration will be made according to the application order on a space-available basis.