Yönetici ve öğretmen gereksinimi için sosyal medya ve web sitesinden duyuru  yapılır. Başvurular  İnsan Kaynakları tarafından bir havuzda toplanır.

Öğretmen gereksinimi olan branşlar için yapılan başvurularda, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliklerine göre atama yapılabilir olması ve deneyim dikkate alınır.

Matematik ve Fen grubu dersleri için yeterli seviyede İngilizce bilgisi olması şartı aranır.

Değerlendirme sonucunda işin gerektirdiği özelliklere sahip adaylar belirlenerek Komisyon görüşmesine davet edilirler. İlk görüşme sonucunda, kurumun hedefleri doğrultusunda en uygun bilgi, beceri ve vizyona sahip olduğu belirlenen adaylar örnek bir ders vermek üzere davet edilirler  Ders işleme  sonucu uygun görülen adaya iş teklifi yapılır.
Görüşmeler sonucunda iş teklifi yapılmayan adaylara ait bilgiler ileride değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca başvuru havuzunda saklanır ve sonuç bir yazı ile kendilerine bildirilir.

Kurumumuzda Türk öğretmenlerin yanında çeşitli ülkelerden gelen deneyimli yabancı öğretmenler de görev almaktadır. Başvurular Türkiye’de halen ikamet eden adaylarla ve yurt dışından başvuran adaylarla olmak üzere okula davet edilerek veya online olarak yapılır.

Usta öğretici ve ders ücretli öğretmen gereksinimi, Kurumumuza bu yönde yapılan başvuruların değerlendirilmesinde aynı yol izlenir.

Diğer Personel Başvuruları:

Kurumumuzun diğer birimlerinde görevlendirilecek yönetici, uzman personel, sekreter, memur, teknik eleman destek hizmetler personeli vb. insan gücü gereksinimi için sosyal medya veya web sitesinden ilan yoluyla duyuru yapılır. Adalarla ilgili bölümün Yöneticisi departmanı ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü birlikte görüşürler.