Kurumun İnsan Kaynakları Politikası ve İlkeleri
TED İstanbul Koleji Özel Öğretim Kurumları İnsan Kaynakları politikası, Kurumun öngördüğü misyonun gerçekleştirilebilmesi için insan gücü açısından gerekli desteği sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

Bu bağlamda İnsan Kaynakları politikası;
1) Kurum ile uyumlu vizyon, sahibi esnek ve yenilikçi yönetim yaklaşımları ile ekiplerini hedef ve stratejilerimizi gerçekleştirmek için motive edebilecek yöneticileri Kuruma kazandırmak,
2) Kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü için en çok tercih edilen eğitim kurumu olmasını sağlamak,
3) Çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak, güven duyulan etkin, etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak,
4) Yenilikçi, özgürlükçü, esnek ve çok boyutlu bakış açısını yansıtan Kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından yaşanmasını teşvik etmek,
5) Kurumun çok boyutlu bakış açısını, tüm insan kaynakları uygulamalarına dil, din, ırk, cinsiyet vb her türlü ayrımcılıktan uzak eşitlikçi bir yaklaşım olarak yansıtmak,
6) Personelin kişisel gelişimini desteklemek suretiyle eğitim ve çalışan kalitesi, memnuniyeti ve bağlılığı konularında bulunduğumuz sektörde farklılaşmak,
7) Yardımlaşma, paylaşma, yetiştirme ve ekip çalışması yolu ile kişilerin karar verme haklarının arttırılması,
8) Kişilerin gelişmesinde adil ve eşit olanaklar sağlanması,
9) Uyumlu bir iş ortamı yaratılabilmesi için işveren ve Personel tarafından kurallara uyulması,
10) Ayırımcılık yapılmaması, Personelin yasalara ve ahlaka uygun davranmaları, kişiliğe saygı, dürüst çalışma ve bağlılık kurallarına uyması ilkelerini kapsar.