•Eğitimini aldığı çalgıya yönelik temel tutuş ve duruş tekniklerini doğru uygular.

•Eğitimini aldığı çalgı ile ilgili temel bilgileri kavrar.

•Seviyesine uygun parçaları seslendirir.

•Sol ve Fa anahtarlarıyla yazılmış notaları isimlendirir.

•Kısa melodik ezgi kalıplarını tekrar eder.

•Çıkıcı-inici hareketi ayırt eder ve tanımlar.

•Şarkılardaki melodik ve ritmik kalıpları tanır.

•Dinlediği müziklerdeki dinamik değişikliklerini fark eder.

•Hız terimlerinden Andante, Moderato ve Allegro terimlerinin anlamlarını bilir.

•Artikülasyon biçimlerinden Legato ve Staccato terimlerinin anlamlarını bilir.

•Gürlük (Nüans) terimlerinden Piano, Forte, Crescendo, Decrescendo terimlerinin anlamlarını bilir.

•Ses değiştirici işaretleri (diyez, bemol, naturel) bilir.

•Dinlediği şarkılardaki dinamik ve nüansları öğrendiği terimleri kullanarak isimlendirir.

•Farklı türde müzik eserleri dinler ve bunlarla ilgili düşüncelerini ifade eder.

•Müzikteki ikili şarkı formunu (AB formu) seslendirdiği ve dinlediği parça üzerinde tanımlar.

•Öğrendiği hız, gürlük terimlerini seslendirdiği parça içinde doğru olarak uygular.

•Müzik tarihindeki dönemlerle ilgili kısa bilgileri kavrar.

•Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamlarına uygun söyler.

•Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.

•Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.

•Atatürk’ü anlatan şarkı ve marşları tanır.

•Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.

•İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.

•Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.

DERS İŞLEME VE UYGULAMA
•Sınıf müzik derslerinde, öğrencilerimiz yetenekleri, fiziksel yeterlilikleri ve ilgileri dahilinde bir çalgıyı öğrenme sürecine başlamaktadır. Eğitimini verdiğimiz çalgılar keman, çello, flüt, klarnet, saksafon, piyano, gitar, vurmalı çalgılardan biri olmakta ve öğrencimizin öğrenim hayatı boyunca aynı çalgıda performans seviyesini arttırması desteklenmektedir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Öğrencilerimizin eğitimini aldıkları çalgıdaki başarı durumları, belirlenen kazanımlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve çalışma süreçleri yakından takip edilmektedir. Öğrencilerin ders içi etkinliklerdeki başarı durumları, daha sonraki sürece ışık tutması adına sınıf içi gözlem formu ve müziksel değerlendirme formuyla kayıt altına alınmaktadır.