Matematik

1.sınıf Matematik derslerimizde öğrencilerimizin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek ve matematiği günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda yapılan çalışmalarda ve etkinliklerde, basitten karmaşığa/kolaydan zora doğru bir süreç izlenmektedir. Ayrıca okulumuzda bulunan matematik sınıfında öğrencilerimizin soyut kavramları somutlaştırmalarına yardımcı olacak birçok materyal yer almaktadır.

2.sınıf Matematik derslerimizde matematiğin sadece bir ders değil, hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu kavramalarına, kazandıkları bilgi ve becerileri günlük hayata transfer edebilecekleri öğrenmeler sağlamalarına olanak verilir. Bu doğrultuda dersler matematik oyunları, öğrenciyi aktif kılacak çalışmalar, interaktif akıllı tahta etkinlikleri kullanılarak işlenir. Kullanılan materyallerle öğrencilere somut öğrenmeler sağlayacakları ortamlar sunulur. Matematik derslerimizin haftada bir ders saati Matematik dersliğinde matematik branş öğretmeni tarafından yürütülmektedir. Bu derslerde öğrencilerimizin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik, materyal destekli çalışmalar yapılmaktadır.

3.sınıf Matematik dersimizde matematik ile ilgili kavramlar, somut yaşam modellerinden yola çıkarak ele alınmaktadır. Matematik dersimizde, temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematik ile ilgili düşünme, problem çözme becerilerini geliştirme ve matematiğin gerçek hayatla ilişkisini kavrayabilme hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin problem çözebilen, çözümlerini paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler olması bizim için büyük önem taşımaktadır.

4.sınıf Matematik derslerimizde; matematiksel terimleri kavrayarak kullanan, problem kurma/çözme becerilerini günlük hayata aktarabilen; diğer alanlarla iş birliği içerisinde çalışarak matematiğe karşı olumlu tutum sergileyen bireyler yetiştirilmektedir. Yaratıcılıklarına ve çoklu zeka alanlarına olanak tanınarak hazırlanmış ders planları uygulanmaktadır. Bilimsel verilerin akıllı tahta uygulamalarıyla desteklendiği, mantıksal becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.


Ansolon