– Duygu ve düşüncelerini görsel biçimlendirme yolları ile ifade etmeyi bilir.
– Gözleme dayalı çizgilerinde ışık ve gölgeyi kullanır.
– Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.
– Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar.
– İki boyutlu çalışmalarda derinlik etkisi yaratır.
– Sanatçı ve zanaatkar arasındaki farkı bilir.
– Görsel sanatlar alanındaki meslekleri tanır
– Türk kültürüne ve farklı kültürlere ait sanat eserleri ve mimari yapıların belirgin özelliklerini karşılaştırır.
– Soyut, gerçekçi ve figüratif sanat eserleri arasındaki farkı bilir.
– Atatürk’ün sosyal yaşamında sanata verdiği değeri fark eder.

DERS İŞLEME VE UYGULAMA
Görsel sanatlar dersleri, disiplinler arası çalışmalar ile desteklenerek eğlenceli uygulamalar yapılır. Derslerde öğrencilerin;
– Farklı malzeme kullanımı ile üç boyutlu çalışmalar yapmaları
– Seramik çalışmaları (plaka tekniği ile obje çalışmaları)
– Heykel (kil ile 3 boyutlu obje çalışmaları)
– Paper mache ( kağıt hamuruyla üç boyutlu objeler)
– Atık materyal ile asamblaj çalışmaları
– Geleneksel Türk sanatlarından ebru tekniği uygulaması (çiçekli ebru, gelgit ebru)
– Sanat eseri ve sanatçıları tanımaları (sanat eserlerini çözümleme, yorumlama ve yargı aşamalarının ifade etmeleri )
– Atatürk’ün sevdiği sanatçıların ve sanat eserlerinin araştırılarak özgün çalışmalar yapılması
– Portre, peyzaj, natürmort ve betimsel sanat eseri örneklerinin incelenmesi
– Görsel sanat elemanları ve tasarım ilkelerinden
– Renk (rengin türleri.açık,koyu),
– Doku(gerçek,yapay),
– Değer (bir rengin şiddeti, derecelendirme ve gölgelendirme),
– Çeşitlilik öğelerini kullanmaları
– Tual üzerine guaj boya tekniği ile resim çalışmaları
– Atatürk’ün sanata verdiği değeri anlatan yazılı ve görsel materyallerin araştırılarak uygulamalar yapılması
– Her yıl TEDART Sanat Galerisi’nde düzenlenen Atatürk konulu sergiye katılım sağlanması

Uygulamalar, seramik, heykel ve resim atölyelerinin yanısıra doğa gözlemleri yapmak amacıyla ilkokul bahçesinde de uygulanmaktadır. Ayrıca müze ve sanat galerilerine geziler düzenlenmektedir.

EĞİTİM MATERYALİ
Resim kağıdı, resim kalemi, pastel boya, suluboya, el işi kağıtları, atık materyaller, baskı malzemeleri, kil, ebru boyası, tual, guaj boya, fırça

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Eğitim sürecinde öğrencileri değerlendirirken;

– Sınıf içi etkinliklere katılımları,
– Malzeme kullanımları,
– Atölye kurallarına uyum süreçleri,
– Arkadaşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmaları göz önünde bulundurulur.