Fen Bilimleri

 

ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL SÜRESİNCE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;
İlkokulda Fen Bilimleri dersi 1. sınıftan itibaren başlamaktadır. Tüm öğrencilerimizin Fen Bilimleri Laboratuvar derslerinde Fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan okulumuzun, öğrencilerimize kazandırdığı kazanımlar şunlardır:

 • Araştıran, bilimsel bakış açısıyla sorgulayan, yorum yapabilen, fen bilimlerinin konularına sevgi, ilgi ve merakla yaklaşan bireyler olarak yetişirler.
 • Fen Bilimlerinin kavramlarını anlarlar ve günlük hayatta kullanırlar.
 • Bilimin evrensel olduğunu, tüm ülkelerdeki bilim insanlarının ortak çabası sonucu üretildiğini anlar ve bilimin gelişimi için yapılan tüm çalışmaları takdir ederler.
 • Yaş seviyesine uygun olarak topluma önemli katkıları olmuş bilim insanlarını tanırlar.
 • Bilimin, teknolojinin gelişmesine ve toplumsal sorunların çözümüne katkısını anlarlar ve kendileri de bu konuda akıl yürüterek yaş seviyesine uygun konularda tasarım önerileri sunarlar.
 • Toplumda, doğada ve çevrede, günlük yaşam sorunlarına ilgi gösterir ve sorumluluk alırlar.
 • Doğal çevre ve insanlar arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ederler ve doğal çevreyi ve kaynakları korumak için sorumluluk duygusu duyup, doğru davranışlar sergilerler.
 • Fen Bilimleri konularına yönelik deney yaparlar; deneylerde araç gereci doğru kullanırlar, gözlem ve deney sonuçlarını söz, yazı, şekil, resim ya da grafikle gösterebilirler ve yorumlayabilirler.
 • Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ederler ve bilimsel çalışmaya katıldıklarında güvenlik önlemlerine uygun davranırlar.
 • Bilim, fen ve teknoloji alanlarındaki güncel gelişmeleri takip ederler, bu bağlamda araştırma yapar, yaş seviyesine uygun olan, güvenilir bilimsel yayınları ve belgeselleri bilerek takip ederler.

İLKOKUL SÜRESİNCE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin ezbercilikten uzak, yaparak yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeleri; derslerin planlanmasında öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehber olduğu öğrenme ortamları (deney, proje ve model yapma, gözlem, etkinlik, oyun, tartışma, iş birliğine dayalı öğrenme, araştırma) temel alınmıştır.
 • Konuların yapısına ve içeriğine uygun öğretim metotları, zümre öğretmenleri tarafından belirlenir. Aynı seviyeye giren öğretmenler, uygulamaların tüm sınıflarda aynı şekilde gerçekleştirilmesini sağlarlar.
 • Konular, günlük yaşantı ve çevreyle ilişkilendirilir.
 • Konuların kavranmasına yönelik teknolojik uygulamalardan, akıllı tahta etkinliklerinden ve simülasyonlardan yararlanılır.
 • 1 ve 2. sınıflarımızda Hayat Bilgisi, 3 ve 4. sınıflarımızda ise Fen Bilimleri dersleri kapsamında, güvenlik önlemlerine ve hijyen kurallarına dikkat edilerek Fen Bilimleri Laboratuvarı aktif olarak kullanılır. Laboratuvarda her öğrenci deneyleri yaparak deney sonucunu gözlemleme ve yorumlama olanağına sahiptir.
 • Öğrencilere ilgi duyacakları konularda araştırma görevleri verilir. Öğrencilerin araştırma sürecindeki eksikleri bireysel olarak tespit edilerek, öğretmen rehberliğinde, doğru araştırma yapma becerileri süreç içinde birlikte geliştirilir. Araştırmanın bilimsel sürecin ayrılmaz bir parçası olduğu öğrenciye keşfettirilir.
 • Konuların pekiştirilmesi amacıyla bilim, uzay, doğa ve teknoloji alanlarında öğrencinin bilgisini geliştireceği geziler düzenlenir.
 • Uluslararası müfredatlar taranır ve öğrenmeye katkısı olduğu tespit edilen örnekler derslerimize uyarlanır.
 • Gerek sınıf içi etkinliklerde gerekse laboratuvar deneylerinde öğrencilerin çıkarım yapma becerisini geliştirmek amaçlı bilgi doğrudan verilmez, öğrencinin keşfetmesi sağlanır.
 • Hafta içinde yapılan çalışmalar ve ödevler, Google Classroom üzerinden öğrencilerle paylaşılır.

İLKOKUL SÜRESİNCE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE ÖLÇME VE   DEĞERLENDİRME

 • Yıl boyunca ders içi performansları;
  • Verilen ödevlerin ve çalışmaların zamanında teslimi,
  • Derse aktif katılım,
  • Bireysel ve grup çalışmaları
  • Anlamaya dayalı ders tasarım planlarındaki performans görevlerine göre değerlendirilir.
 • Dördüncü sınıflarda MEB’ den gelecek olan yönlendirmeye göre yapılacak olan değerlendirme çalışmaları sonucunda not verme işlemi yapılacaktır.

Ansolon