HAZIRLIK SINIFI GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJE KONULARI

1. Resim Sanatına Yön Veren Ressamlar (Vasili Kandinsky)

2. Oto portremizi Yapıyoruz. Oto portrenin tarihçesi.

3. Heykel ve Seramik Sanatının Gelişimi.

ÖNEMLİ : Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Filiz LEVENT
Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı

Füsun ERSOY
Okul Müdürü


Ansolon