HAZIRLIK SINIFI BEDEN EĞİTİMİ DERSİ PROJE KONULARI

1. Okul ön bahçesinde ne gibi sportif alanlar ve çizgi oyunları olabilir? 3 tane oyunu anlatarak yazınız.

2. Eğitsel oyunlar yaş gruplarına göre 4 ayrılır.
- Okul öncesi (0-6 yaş),
- Temel eğitim 6-9, 9-11, 12-14 yaş,
- 18 yaş ve üzeri
- Yaşlılık 45 yaş ve üzeri

Bu yaş gruplarından okul öncesi ve temel eğitim yaş gruplarına uygun 10 ar tane oyun planlaması yapınız.

ÖNEMLİ : Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Yağızcan GÖRGÜLÜ-Çağla ZOR-Erman TAŞ
Beden Eğitim ve Spor Öğretmenleri

Mustafa KILIÇ
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı

Füsun ERSOY
Okul Müdürü


Ansolon