TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI YÖNETİM KURULU’NUN TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ’NİN 27.04.2022 TARİHLİ AÇIKLAMASINA CEVABIDIR.

Türk Eğitim Derneği, 18 Nisan 2022 tarihli duyurusu ile TED İstanbul Koleji Vakfının (kuruluşundan tam 13 yıl sonra) 30 Aralık 2010 tarihinde, taraflar arasında imzalanmış olan; “kitap, kıyafet, eğitim araç ve gereçlerinin” satın alınması ve Vakıf Yönetim Kuruluna eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında tavsiye niteliğinde görüş bildirilmesi konulu “Eğitim İş Birliği Sözleşmesi”nin fesih edilmiş olmasını gerekçe göstererek, TED İstanbul Koleji Vakfı’nın Türk Eğitim Derneği okulları arasında yer almayan bağımsız bir okul olduğu” açıklamasında bulunmuştur.

Dernek bu kez, 27.04.2022 tarihli son açıklamasında ise taraflar arasındaki asıl sorunun
30 Aralık 2010 tarihli “Eğitim İş Birliği Sözleşmesi”nin feshedilmesinden değil, başkaca nedenlerden kaynaklandığı şeklinde önceki açıklaması ile tamamen çelişen farklı sebepler(!) ileri sürmüştür.

Türk Eğitim Derneği’nin 27.04.2022 tarihli açıklamasında, TED İstanbul Koleji Vakfı öğrenci, yönetici ve eğitim personelinin başarısız olduğu yönünde haksız, gerçeklere ve hukuka açıkça aykırı, verilere dayanmayan tamamen soyut, Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir inançla kurarak bizlere emanet ettiği eğitim kurumuna hiç yakışmayan bir iddiada bulunmuştur.

Türk Eğitim Derneğini, bu iddiasını somut olarak ispatlamak için Türk Eğitim Derneği ismini taşıyan bütün okulların son 25 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumları (yurt içi ve yurt dışı) yerleşim sonuçları ile 2021 yılı Kasım ayında yapılan Türk Eğitim Derneği Kurucular Toplantısında bizzat Dernek tarafından dağıtılan “TED Okulları İzleme Raporu”nu Dernek web sitesinde yayınlamaya davet ediyoruz. TED İstanbul Koleji’nden mezun olan öğrencilerin son 10 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumları yerleşim sonuçları okulumuz web sitesinde yayınlanmaktadır. Aynı şeffaf yaklaşımın Türk Eğitim Derneği tarafından da gösterilmesi halinde, gerçekte, sorunun iki kurum arasında “başarı kriteri” uyuşmazlığı nedenine dayalı olmadığı, sorunun Derneğin son 20 yıldır değişmeyen başkanının tamamen üstenci yaklaşım, başkaca saik ve ihtiraslarından doğduğu somut bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır.

Türk Eğitim Derneği tarafından yayınlanan 27.04.2022 tarihli açıklamada, TED İstanbul Koleji Vakfına isnat edilen diğer hususların Dernek tarafından başlatılacağı beyan edilen hukuki süreçler nihayetlendiğinde, ne denli haksız ve mesnetsiz olduğunun yargı kararları ile de kesinlik kazanacağına inanıyoruz. TED İstanbul Koleji Vakfı’nın İSMİNİN, özerk yapısının ve diğer haklarının değişmeyeceği, Vakfa bağlı Özel Öğretim Kurumlarından mezun olacak öğrencilerimizin Diplomalarının “TED İstanbul Koleji Vakfı” başlığını taşıyacağı Türk Eğitim Derneği Başkanı tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle; yargı kararları beklenmeksizin, magazin haberciliği anlayışına dayalı mesnetsiz iddialarla okulumuza karalama kampanyası başlatılmıştır.

Türk Eğitim Derneği, ülkemizin en köklü ve eğitim anlayışını en üst seviyeye çıkarmayı misyon edinmiş, eylem ve faaliyetlerinde gerçek bir sağduyu ve etik ilkelerle hareket etme sorumluluğu taşıyan, alanında lider vasfında bir eğitim kurumu olup, kurucularından miras kalan bu bilinçle geliştirici, yapıcı, sağduyulu ruha sahip olması gereken bir kurumdur; bu ruhun tamamen aksine olan ayrıştırıcı, rencide ve linç etmeye yönelik bu tutum, ancak ve ancak bu köklü kurumun değil, onun ruhunun tamamen dışına çıkmış, hakkaniyetten eser taşımayan kişisel tercih ve eylemlerin sonucu olabilir. Yapılan açıklamalar ile sadece Vakfımızın değil, Türk Eğitim Derneği’nin tüm camiasının itibarı hedef alınmıştır.

TED İstanbul Koleji Vakfı, Türk Eğitim Derneği Başkanının emir ve idaresi altında bulunan bir kurum ve kuruluş değildir. Ayrı bir tüzel kişiliktir. Kendi Resmi Senedinde düzenleme altına alınmış hükümler çerçevesinde, Vakıf Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ile yönetilen özerk bir yapıya sahiptir.

Türk Eğitim Derneği Başkanını ilgili kurumlara ve yargıya intikal etmiş/edecek konularda verilecek kararları beklemeye, kesinleşecek yargı süreçlerinden sonra sonuçlarını açıklamaya, hukuka ve adalete, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş olan Derneğin eğitim kültürü mirasına ve her çocuğun sahip olması gereken, ait olduğu eğitim kurumunda huzur ve güvenle eğitim alma hakkına saygılı olmaya davet ediyoruz.

Yasalara, Türk Eğitim Derneği’nin geçmişine, mirasına, kurucularına ve eğitim ilkelerimize olan saygımız nedeni ile bu tarihten sonra, Türk Eğitim Derneği tarafından aynı üslup ve yaklaşım ile yapılacak açıklama ve sair bildirileri yanıtsız bırakacağımızı beyan ederiz.

 

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI YÖNETİM KURULU


Ansolon