TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TARAFINDAN SOSYAL MECRALARDA KONU EDİLEN YAZIŞMALARA YÖNELİK TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI OKUL AİLE BİRLİKLERİ ORTAK AÇIKLAMA METNİ

Türk Eğitim Derneği tarafından son günlerde sosyal mecralarda, Okulumuz ile ilgili kurumsal kimliğe, amaç ve ilkelere, eğitimci duyarlılığına aykırı talihsiz açıklamalar yapılmaktadır.

25 yıldır çağdaş düzeyde eğitim ve öğretim veren köklü bir okulun ulusal ve uluslararası platformlarda yarattığı büyük başarıları yok sayan, hatta alenen başarısız olmakla itham eden Türk Eğitim Derneği, yapmış olduğu bu yazışmalar ile okulumuzun öğrencilerinin pedagojik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyecek davranışlar sergilemiştir. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz dahil tüm öğrencilerimizin başarılarını, gayret ve umutlarını zedeleyen, hatta yok hükmünde gören, aidiyet ve sorumluluk duygusundan uzak bu açıklamalar ile Türk Eğitim Derneği, bu tarz saldırıları bertaraf edecek bir kurum olması gerekirken; bu değerlere bizzat saldıran kurum konumuna gelmiştir.

Sanat-spor dallarıyla iç içe, sosyal becerileri yüksek, çağdaş bir eğitim ve öğretimle yetiştirilen Okulumuzun öğrencilerinin ve hatta mezunlarının başarılarını kötüleyen, değersizleştiren, sıralamaya tabi tutan, öğrencilerin psikolojilerinde yaratacağı olumsuzlukları göz ardı eden Türk Eğitim Derneği’nin sosyal mecralarda yer alan haksız ve talihsiz açıklamalarını kınıyor, ilgilileri eğitimci sorumluluğu ve duyarlılığına uygun davranmaya davet ediyoruz.

 

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

OKUL AİLE BİRLİKLERİ

 


Ansolon