1. Duyuru/1st Announcement (11.9.2020)

Sayın Veli,
T.C. MEB tarafından dün akşam yapılan basın açıklamasında 1. sınıf öğrencilerinin 21.09.2020 tarihi ile başlayan hafta bir gün, o haftayı takip eden 2 hafta içerisinde de 2’şer gün yüz yüze (okulda) öğretime başlayacakları açıklanmıştır.
Bu açıklamaya göre (değişmediği sürece) TED İstanbul Koleji İlkokulu 1. Sınıflar programı aşağıda belirtildiği gibidir;
21-25 Eylül 2020 HAFTASI:
21-22 Eylül 2020: Online (Uzaktan) Öğretim
23 Eylül 2020: Yüz yüze (Okulda) Öğretim
24-25 Eylül 2020: Online (Uzaktan) Öğretim
28 Eylül-02 Ekim 2020 HAFTASI:
28 Eylül 2020: Yüz yüze (okulda) Öğretim
29 Eylül 2020: Online (Uzaktan) Öğretim
30 Eylül 2020: Yüz yüze (Okulda) Öğretim
01-02 Ekim 2020: Online (Uzaktan) Öğretim
05-09 Ekim 2020 HAFTASI:
05 Ekim 2020: Yüz yüze (okulda) Öğretim
06 Ekim 2020: Online (Uzaktan) Öğretim
07 Ekim 2020: Yüz yüze (Okulda) Öğretim
08-09 Ekim 2020: Online (Uzaktan) Öğretim

UNUTMAYALIM:
Uzaktan yapılan öğretimdir. Yüz yüze yapılan eğitim ve öğretimdir.
1.sınıf öğrencileri;

 • Temel ve sosyal becerileri doğru bir şekilde sınıf ortamında kazanırlar.
 • Öğretmenleri ve arkadaşları ile yüz yüze iletişim kurarak sınıf, okul, öğretmen, grup olma kavramlarını somutlaştırarak zorunlu eğitime hızla uyum sağlarlar.
 • Somut öğrenme döneminde bulundukları için okuldaki ders materyalleri ile ilişki kurarak öğrenirler.
 • Öğrenmeyi gerçekleştirebilmesi için diğer yaş gruplarına göre daha fazla öğrenme motivasyonuna ihtiyaç duyarlar. Öğrenme motivasyonu da yüz yüze öğretimde uzaktan öğretime göre çok daha kolay ve hızlı oluşur ve gelişir.
 • Öğrenmede etkileşime yine diğer yaş gruplarına göre daha fazla ihtiyaç duyarlar. Yüz yüze öğretim ve eğitimde öğretmen ve sınıf arkadaşları ile etkileşim; öğrencinin, öğrenmesi ve sosyalleşmesi için çok önemlidir.

Tüm bunlara ek olarak;

 • Yüz yüze yapılan eğitim öğrencilerin akranlarıyla iletişim kurması ve sosyalleşmesi açısından çok etkili ve önemlidir.

Tüm bu nedenlerle tercihimiz ve kuvvetle önerimiz öğrencilerin okula gelmeleri beklenen zamanlarda yüz yüze eğitim ve öğretime başlamalarıdır. Zorunlu Öğretim ve Eğitim yaşamına adım atmakta olan öğrencilerimizin tümünü sağlık ve mutlulukla 23.09.2020 tarihinde İlkokul bahçemizde görmek dileğimiz ve saygılarımızla.

Belma ASAM
İlkokul Müdürü

Dear Parent,
According to the press briefing made by the Ministry of Education yesterday evening, it was announced that the 1st graders will start in-person education (in the school) for one day during the week of 21.09.2020 and for 2 days for the following two weeks.
Accordingly, the following program will apply for TED Istanbul College Primary School 1st graders (unless a change is made by the ministry):
21-25 September 2020:
21-22 September 2020: Online (Distance) Education
23 September 2020: In-person (in the school) Education
24-25 September 2020: Online (Distance) Education
28 September -02 October 2020:
28 September 2020: In-person (in the school) Education
29 September 2020: Online (Distance) Education
30 September 2020: In-person (in the school) Education
01-02 October 2020: Online (Distance) Education
05-09 October 2020:
05 October 2020: In-person (in the school) Education
06 October 2020: Online (Distance) Education
07 October 2020: In-person (in the school) Education
08-09 October 2020: Online (Distance) Education

REMEMBER:
Distance learning activities involve teaching. The in-person learning involves both teaching and education.
The 1st graders;

 • Gain the fundamental and social skills in the classroom environment accurately.
 • They quickly adapt themselves to the compulsory education by communicating with their teachers and friends face to face and by embodying the concepts of classroom, school, teacher and being a group.
 • Since they are in the period of concrete learning, they learn by associating with the course materials in the school.
 • They need more motivation than the other age groups so the learning can occur. The motivation to learn occurs and develops much more easily and quickly in in-person education.
 • They also need more interaction to learn than the other age groups. In in-person education, interacting with the teacher and classmates is very important for the students’ learning and socialization.

In addition;

 • In-person education is very effective and significant for students’ communication and socialization with their peers.

Therefore, we prefer and strongly recommend that the students come to the school and attend in-person education during the mentioned times. We look forward to seeing our students who are starting their compulsory education life in the school garden in a healthy and happy manner on 23.09.2020.
Kind Regards,

Belma ASAM
Primary Principal


Ansolon