COVID 19 KOMİTESİ İŞ TANIMI / COVID 19 COMMITTEE JOB DESCRIPTION

1. AMAÇ

COVID-19 Komitesinin amacı pandemi süresince TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumlarında hijyen şartlarını geliştirmek ve enfeksiyon önleme çalışmalarıyla kurum bütününde koruyucu sağlık tedbirlerini belirlemek, uygulamak, denetlenmek ve öneriler geliştirmektir.

2. KAPSAM

COVID-19 Komitesi çalışmaları TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Okullarının Merkezi Kriz Yönetim Masasına bağlı olarak kurum bünyesindeki tüm öğrencileri, okul çalışanlarını, öğrenci velilerini ve yatılı bölümdeki öğrenci ve personeli sözleşmeli firmaları ve protokolle iş birliği yapılacak diğer kurum ve kuruluşları kapsar.

3. COVID-19 KOMİTESİ

4. COVID-19 KOMİTESİNİN SORUMLULUKLARI
  1. Komite Başkanı; Kampüs bünyesinde COVID-19 süresince komiteye başkanlık yaparak komite tarafından alınan kararların yönetim ve takibinden sorumludur.
  2. Destek Hizmetler Komite Üyesi; Kampüs bünyesinde temizlik firmasının (Diversey Firması) yaptığı/yapacağı hijyen denetimlerinin takiplerini yaparak, denetim sonucunda oluşabilecek eksiklerin giderilmesinden ve koordinasyonunun sağlanmasından sorumludur.
  3. Okul iş sağlığı güvenliği firmasının (GLC Gülay Levent Can Grup Sağlık Güvenlik Çevre A.Ş. Firması) COVID-19 kapsamında belirleyeceği ve komitenin almış olduğu COVID-19 süreçlerine ilişkin kararların uygulatılmasından sorumludur.
  4. İdari İşler Komite Üyesi; Kampüs bünyesinde hizmet veren Yemek, Servis, Güvenlik ve diğer idari kadrolara COVID-19 kapsamında komite tarafından alınacak kararların uygulatılmasından ve denetiminden sorumludur.
  5. Sağlık Komite Üyesi; Sağlık ile ilgili olarak COVID-19 kapsamında komitenin alacağı iş süreci kararların uygulatılmasından ve denetiminden sorumludur.
  6. Okul Komite Üyesi; Komitenin almış olduğu kararların okul bünyesinde öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme yaparak denetim ve takibini yapmaktan sorumludur.


Ansolon