Sözlükler, bireylerin sözcük dağarcığının zenginleştirilmesinde çok eski dönemlerden beri kullanılan kaynaklardır. Kütüphane saatlerimizde yapılan sözlük okuma etkinliklerinde öğrencilerimizin sözlüklerin dünyasında kısa da olsa bir gezintiye çıkmaları ve bu yolla yeni sözcükler öğrenerek sözcük dağarcıklarını geliştirmeleri hedeflenmiştir.