Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlamaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz Türkçenin tarihi, kökeni, söz varlığı, grameri, edebiyatı ve kullanımı gibi konularda araştırmalar yaparak, Türkçenin zenginliği ve çeşitliliğini daha iyi anlayacaktır. Aynı zamanda Türkçenin farklı zamanlarında kullanılmış, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş olan kelimeleri ve anlamlarını, oyunlar oynayarak, etkileşimli yarışmalar ve etkinliklere katılarak öğrenecek ve bu sayede Türkçenin söz varlığını daha iyi anlayacaktır.