Ölçme Değerlendirme Bölümü

Ölçme ve Değerlendirme Bölümünün amacı, öğrencilerin öğrenme düzeylerini geliştirmek ve desteklemek, öğrencilerin neyi bildiğini, anladığını ve yapabildiğini -kendi bireysel gelişim çizgileri göz önünde tutularak- ortaya çıkarmak ve akademik olarak kendilerini tanıyıp geliştirmelerini sağlayarak performanslarını en üst noktaya taşımaktır.
Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin performansları, öğretim programlarının kazanımları doğrultusunda objektif biçimde ölçülür, anlamakta güçlük çektikleri alanlar belirlenerek zayıf yönleri tespit edilir ve öğretim yılı boyunca öğrencinin gelişme düzeyi izlenir. Böylece öğrenme - öğretme süreçleri yakından izlenerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılır, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlayacak farklı öğretim yöntemleri kullanılarak konuların tekrar ele alınması sağlanır.
Değerlendirme aracı olarak kullanılan sınavların, öğrencilerin ezber bilgiler yerine, yorumlama, ilişki kurma ve bilgileri yaşamdaki durumlara uyarlama becerilerini geliştirecek nitelikte ve dersin işlenişindeki zenginliğe paralel bir yapıda olması hedeflenir.
Ölçme değerlendirme yöntemlerimiz, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak; onların kendi potansiyelini ve öğrenme ihtiyaçlarını belirlemesine fırsat verecek, öz disiplin ve sorumluluk duygularının gelişmesine yardımcı olacak; eleştirel düşünmeyi ve öğrenmeyi öğrenmesini sağlayacak yapıdadır. Böylece, öğrencilerimizle ilgili; "Ne öğrendi ve öğrenirken nasıl bir yol izledi?", "Nasıl düşündü?", "Nasıl analiz etti?", "Bilgisini nasıl yapılandırdı?" sorularına da yanıt bulunabilmektedir.

Ansolon