- Nazlı Eray’ın “Ah Bayım Ah” adlı hikâye kitabının okunması ve bu eser ile ilgili bir edebi dergi çıkarılması

- Öyküden senaryoya, senaryodan kısa filme dönüştürme

- Ahmet Ümit’in ‘’İstanbul Hatırası’’ adlı romanından hareketle tarihi yarımadada mekanın ruhunu yakalamak ve yeni bir öykü yazmak

- “Gençlere yönelik oyunlar (göstermeye bağlı metinler) nasıl olmalıdır?” sorusunu referans alan bir deneme yazma, bu yazıdan hareketle bale, tiyatro, opera ve sinema türlerine ait gençlere yönelik birer ürün izleyip bu ürünlerle ilgili birer tanıtım yazısı oluşturarak, başta yazılan deneme ve izlenilenler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyan bir edebi eleştiri yazıp tüm bu çalışmaları görsellerle destekleyen bir fanzin oluşturma.

- Çevirmenlerin dünyasına yolculuk ve çevirmen olmayı deneyimlemek

- Bir bahar kampında mağarada karşılaştığınız bir zaman makinesiyle geçmişe yolculuk yapıyorsunuz, dilini bilmediğiniz bir döneme gittiğinizde geri dönüşünüz için belli şifreler oluşturmalısınız, bu şifrelere ulaşabilmek için yönergede size verilen basamakları uygun şekilde tamamlamanız gerekecek, bu durumda aynı zaman makinesi ile günümüze geleceksiniz. Tüm bu süreçte yaptığınız çalışmaları rapor şeklinde sunma

Burcu ERTUĞRUL - Özlem ERİKÇİ - Esra PARLAK
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİ

Nalan EKMEKÇİOĞLU
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI

Esra ÖZTERMİYECİ
OKUL MÜDÜRÜ