1. MakeCode Arcade Uygulamasında Oyun Tasarlanması
MakeCode Arcade blok kodlama uygulamasını kullanarak hikayesini ve kurallarını kendilerinin belirlediği oyun tasarlamaları ve tanıtım sunumunu hazırlamaları istenmektedir.
2. Stop Motion Studio Uygulamasında Animasyon Tasarlanması
“Çevremi koruyorum” temasında stop motion tekniğini kullanarak belirtilen uygulamada animasyon tasarlamaları istenmektedir.

BÜŞRA ADALI
Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri

CANSU BİLGİN KESEN
Bilişim Teknolojileri Bölüm Bşk.

MURAT AVCU
Okul Müdürü