6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROJE KONULARI

1. Alternatif enerji kaynaklarının ülke ekonomisine katkılarının araştırılması amacıyla Müze Gazhane’ye gezi düzenlenmesi.

2. İnsan haklarının ihlaline dikkat çeken bir kamu spotu kısa film hazırlanması.

3. Türkiye’nin ihracat ve ithalat ürünleri tanıtan kitapçık hazırlama.

ÖNEMLİ: Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mustafa UYSAL – Mehmet Ali TEZEL
Ders Öğretmeni

İpek PEKMEZCİ
Sos. Bil. Bölüm Başkanı

Esra ÖZTERMİYECİ
OKUL MÜDÜRÜ


Ansolon