2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ – (Hazırlık, 9, 10, 11. sınıflar)

Sayın Veliler, Sevgili Öğrenciler,
T.C. MEB https://www.meb.gov.tr/basin-aciklamasi/haber/23188/tr üzerinden yaptığı basın açıklamasında; “Bakanlığımızca resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir”
Resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında;

  1. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.
  2. 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır.
  3. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir. 
  4. Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. 
  5. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır.
  6. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir.
  7. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.” denilmektedir.

Buna göre Lisede ikinci döneme ait ortak Sınavlarımız 31 Mayıs – 8 Haziran 2021 tarihleri arasında okuldayapılacaktır.  Sınavlar 2.dönem başlangıcından 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasındaki konuları kapsayacaktır

“İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler (Hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencileri), istemeleri hâlinde, KKTC dâhil bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması hâlinde aynı program uygulayan resmî ve özel okullarda sınavlara girebileceklerdir. Öğrenci velileri, 28 Mayıs 2021 Cuma gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini ikametlerinin bulunduğu ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacaktır.”

Sınavlara il dışında girecek olan öğrenci velilerinin hangi ilde ve okulda gireceklerini ilgili Müdür Yardımcısına okul onayı ile birlikte yazılı olarak e-posta yoluyla 31 Mayıs 2021 Cuma gününe kadar bildirmeleri beklenmektedir.

Okulumuzda yapılacak sınavların takvimi ve sınav günlerinde uygulanacak gün akışı aşağıdadır.
Başarılar dileğimiz, sevgi ve saygılarımızla.

Sınav Günleri Programı:
08.40               : Öğrencilerin okula gelişi
08.50               : Sosyal Mesafe kurallarına göre sınıflara çıkış
09.00-09.40    : 1. Sınavlar
09.40 – 10.00  : Ara
10.00-10.40    : 2. Sınavlar

 

 

ÖNEMLİ:

  • Sınav haftası süresince servis ve yemek olmayacaktır. Okula dışarıdan yemek getirilemez ve yemek için okuldan ayrılınamaz.
  • 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara katılmak istemeyen Lise Hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrenci velilerinin aşağıdaki form dilekçeyi doldurarak 20 Mayıs 2021 Perşembe günü 14.00’a kadar ilgili Müdür Yardımcısına e-posta olarak göndermelerini önemle rica ederiz.

Ansolon