11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE KONULARI

1. Yakup Kadri’nin “Yaban” romanı ile Orhan Pamuk’un “Kar” romanlarındaki “aydın” algısının irdeleyiniz ve farklı dönemlere ait bu iki eserden yola çıkarak aydın algısını değerlendiren bir makale yazınız.

2. Orhan Kemal’den beş öykü seçiniz ve bu öyküleri öykü inceleme planına göre incelenip öyküleri çözümleyiniz. Öykülerde bahsedilen zamanın sosyal, ekonomik, kültürel şartlarına dair çıkarımlarda bulunarak bir edebi makale yazınız.

3. Saf şiir anlayışı ile yazılmış şiirlerden seçilen beş örnek şiir ile 1980 Sonrası şiirinden seçilen beş şiirin şekil, içerik ve dil anlatım, zihniyet yönünden karşılaştırınız ve bir edebi eleştiri yazınız.

4. Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak romanı ile Peyami Safa’nın Fatih Harbiye romanında kadın algısının irdelenmesi ve farklı dönemlere ait bu iki eserden yola çıkarak toplumda değişen kadın algısını inceleyen bir makale yazınız.

5. Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanı ile Reşat Nuri Güntekin’ in Yaprak Dökümü romanlarında kültürel değişim ve çatışma konulu bir edebi makale yazınız.

6. Namık Kemal’in “Hürriyet Kasidesi, Murabba”, Tevfik Fikret’in “Ferda, Promete” şiirlerini inceleyerek bu şairlerin Atatürk’ün düşüncelerine ( Nutuk) etkisini de belirten bir edebi makale yazınız.

7. Tanzimat’tan günümüze Türkçedeki gelişim ve değişimleri dil – toplum, kültür, devlet, ulusal bütünlük açısından değerlendiren bir inceleme yazısı yazınız.

8. Yaşar Kemal’in “İnce Memed” romanı ile Hovard Pyle’in “Robin Hood” adlı romanlarında kültürel yapı ve toplumsal sistemi karşılaştıran bir edebi makale yazınız.

ÖNEMLİ : Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Zeki İŞBİLEN Necmiye ALICIER
Ders Öğretmenleri

Nalan EKMEKÇİOĞLU
Bölüm Başkanı

Füsun ERSOY
Okul Müdürü


Ansolon