11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJE KONULARI

 

 1. 11.SINIF KONU 1: Hz. Muhammed’in ilme verdiği önemden hareketle İslam Medeniyetinde eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında araştırma.
  12.SINIF KONU 2: İslam kültürünü, Müslüman bilginlerin buluşlarını ve dünya medeniyetine katkılarının açıklanarak sunumunun yapılması
 1. 11.SINIF KONU 1: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in örnek özelliklerini ve ahlâkını  Kur’an ayetleri ışığında araştırılması.
  12.SINIF KONU 2: İslam düşüncesinin oluşumunda Yunus Emre, Mevlana, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi önde gelen Türk mutasavvıflarımızın eserlerinde ve şiirlerinde peygamber sevgisini araştırınız.
 1. 11.SINIF KONU 1: 20. yüzyılda ortaya çıkan “Milenyum Tarikatları”, “Kıyamet Tarikatları” gibi adlarla sınıflandırılan yeni dinî hareketlerin neler olduğu ve ortaya çıkış sebepleri hakkında bilgi toplanması.
  12.SINIF KONU 2: Hz .Peygamberin vefatından sonra ortaya çıkan dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemlerin araştırılması güncel sorunlarla bu olası çözümlerin ilişkilendirilmesi.
 1. 11.SINIF KONU 1: Varoluşun ve hayatın anlamı, Ahiret alemi gibi konular üzerinde durma, başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit, vecize, deyiş, nefes gibi) alıntılar kullanarak inceleme ve yorum yazma.
  12.SINIF KONU 2: Ahiret inancına aykırı düşen, Müslümanların dünyevileşme (sekülarizm) sorununu araştırma, ilgili çıkarımlar yapma.

ÖNEMLİ : Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve  değerlendirme kriterlerine  konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz

 

Ahmet ATAN/Ders Öğretmeni    İmge TUNCEL/Bölüm Başkanı

Füsun ERSOY
Okul Müdürü

 


Ansolon