11. SINIF COĞRAFYA DERSİ PROJE KONULARI

1. Milli parkların oluşturulmasında etkili olan faktörler ve çevreye etkileri ile ilgili padlet ile digital pano yapılması

2. A'dan- Z'ye ekolojik bir kent tasarlama ve maket çalışması

3. Yaşadığımız coğrafi bölgede görülen çevre sorunları ve çözüm önerileri hakkında raporlama ve sunum çalışması

4. Doğal afetlerin araştırılması, karşılaştırılması ve önlem önerileri

ÖNEMLİ: Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz

 

Didem DEMİRCİ ÇİÇEK
Coğrafya Öğretmeni

İpek PEKMEZCİ
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı

Füsun ERSOY
Okul Müdürü


Ansolon