11. SINIF BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ PROJE KONULARI

1. Sıkça karşılaşılan spor yaralanmalarında ilk yardım nasıl yapılır? Soğuk ve sıcak tedavi hangi durumlarda yapılır ve nasıl uygulanır? Araştırınız.

2. Eğitsel oyunlar oynama düzenlerine göre 3’e ayrılır.
- Çizgide oynanan,
- Çemberde oynanan,
- Dağınık düzende oynanan

Bu eğitsel oyun oynama düzenlerine uygun 10 ar tane oyun planlaması yapınız.

ÖNEMLİ: Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz


Yağızcan GÖRGÜLÜ-Ayça GÜLSEM YILMAZ-Erman TAŞ-Buket DEMİRCİ-Çağla ZOR
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

Mustafa KILIÇ
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı

Füsun ERSOY
Okul Müdürü


Ansolon