11-12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE KONULARI

 

  1. Halid Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” romanındaki anne figürüyle, Fakir Baykurt’un “Yılanların Öcü” adlı romanındaki anne figürlerinin zihniyet çerçevesinde irdelenerek bu iki figürün karşılaştırıldığı bir edebi makale yazılması

  2. Yaşar Kemal’in “Fırat Suyu Kan Akıyor” ve “İnce Memed I” adlı romanını yazarın yaşadığı coğrafyalardaki sosyal, dini, kültürel, siyasi ve ekonomik hayatın, onun duyuş tarzında ve yapıtlarında nasıl etkili olduğu doğrultusunda analiz edilerek bu konuda edebi bir makale yazılması

  3. Peyami Safa’nın “Fatih - Harbiye”  romanı ile Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak romanlarında kültürel değişim ve çatışma konulu bir edebi makale yazılması

  4. Sabahattin Ali’den dört, Tarık Buğra’dan dört öykünün seçilmesi ve bu öykülerin öykü inceleme planına göre incelenip çözümlenmesi. İki yazarın öykülerindeki tema, sosyal, ekonomik, kültürel şartlara dair çıkarımlarda bulunularak iki yazarın öykülerinin karşılaştırıldığı bir edebi makale yazılması

  5. Tanzimat’tan günümüze Türkçedeki gelişim ve değişimleri dil – toplum, kültür, devlet, ulusal bütünlük açısından değerlendiren bir edebi makale yazılması.

  6. Fransız sembolist şairlerinden tercih edilecek ikisinin toplam beş şiiri ile (Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire…) Türk Edebiyatı’nda “saf şiir” anlayışıyla yazılmış beş şiirin; sanatçıların yaşam öyküleri, dönemin şartları, zihniyet özellikleri ve  şiirlerin içerik, yapı unsurları doğrultusunda karşılaştırıldığı edebî bir makale yazılması

  7. Egzistansiyalizmin özelliklerinin, temsilcilerinin; ortaya çıkışını hazırlayan toplumsal, kültürel, siyasi, ekonomik nedenlerin ve genel olarak sanata ne şekilde yansıdığının örnek eserler üzerinden belirlenmesi; Kafka’nın eserlerindeki egzistansiyalist unsurların belirlenmesi, Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” romanındaki egzistansiyalist unsurların belirlenmesi ve bunların Kafka’nın eserleriyle karşılaştırıldığı bir edebi makale yazılması

 

ÖNEMLİ: Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sedef ERTÜRK
DERS ÖĞRETMENLERİ

Nalan Ekmekçioğlu
BÖLÜM BAŞKANI

Füsun ERSOY
OKUL MÜDÜRÜ


Ansolon