10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE KONULARI

1. HABER YAZISI YAZMA : Kasım 2021- Mart 2022 arasındaki edebiyat haberlerini takip ediniz. Her ay gerçekleşen iki edebiyat olayını seçerek her olay için bir haber yazısı yazınız.

2. MAZMUN VE İMGE KARŞILAŞTIRMA: Divan edebiyatındaki mazmunlar ile modern şiirdeki imge anlayışını edebi gelenek ve zihniyet açısından eserlerden örneklerle karşılaştırınız. Bir sonuç raporu oluşturunuz.

3. ŞİİR ALBÜMÜ HAZIRLAMA: Farklı şairlerin şiirlerinden oluşan bir albüm hazırlayınız. Bu albümdeki şiirleri seslendiriniz. Şiirleri sunarken araya sunum metinleri ve fon müziği koyunuz.

4. “SÖZCÜKLERLE EDEBİYAT” KART OYUNU HAZIRLAMA: 10.sınıf müfredatı kapsamında yer alan kişi, kavram ve terimlerden “tabu” mantığıyla bir kart oyunu hazırlayınız.

5. OSMANLI DÖNEMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DOĞA ALGI VE GÖRÜNTÜSÜNÜ KARŞILAŞTIRMA/ DOĞA BİLİNCİNİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM ÜRETME: Halk ve divan şiirlerinde doğa temasını karşılaştırınız. Bu şiirlerdeki doğa anlayışı ve algısıyla bugünkü doğa görüntüsü ve algısının farklarını belirleyiniz. Doğayı bu şiirlerde işlendiği hâline getirmek ve doğa sevgisini ve bilincini yeniden yaratmak için neler yapılacağını düşününüz. Sonuçları rapor hâline getiriniz.

ÖNEMLİ : Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz

 

Sedef ERTÜRK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Nalan EKMEKÇİOĞLU
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Füsun ERSOY
Okul Müdürü


Ansolon