10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE KONULARI

 1. DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDEN HAREKETLE GAZETE / FOTOROMAN HAZIRLANMASI
  Dede Korkut Hikâyeleri’nin incelenmesi ve bu dönemi yansıtan bir duvar gazetesi/fotoromanı hazırlanması (2 hikâyedeki kahramanların fiziksel ve ruhsal portreleri, motif, zihniyet, üslup, kişi-zaman-mekân incelemesi yapılacak.)

 2. ÜÇ BOYUTLU OKUMA KİTABI HAZIRLANMASI
  Okuduğumuz kitaplardan birinin üç boyutlu kitapçık haline getirilmesi (en az 6 sayfa / Dönüşüm- Kafka, Doğa Tarihi- Hakan Bıçakçı, Vatan yahut Silistre- Namık Kemal, Felatun Beyle Rakı Efendi Ahmet Mithat Efendi)

 3. DİVAN EDEBİYATI KART OYUNU HAZIRLANMASI
  Divan edebiyatı mazmunları, nazım şekilleri ve şairleriyle ilgili kelime kartı oyunu tasarlanması (En az 30 kart olmalı.)

 4. ŞİİRİ ÖYKÜYE DÖNÜŞTÜRME
  Attila İlhan’ın İhtiyarlar Baladı, Orhan Veli’nin Kitabe-i Sengi Mezar adlı şiirlerinden birini seçip – istenilen şiir seçilebilir- bu şiiri öyküleme ve betimleme tekniklerini kullanarak bir öyküye dönüştürme.

 5. RADYO PROGRAMI HAZIRLAMA
  İstediğiniz bir konuda 30 dakikalık bir radyo programı hazırlanması. (Projemiz;  spor, sanat, bilim, mitoloji, uzay, sürdürülebilirlik, yapay zekâ, teknoloji konularında olmalı.)


 6. YAŞAR KEMAL’İN BİNBOĞALAR EFSANESİ’NİN MİTOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
  Romandaki mitolojik unsurlar, inançlar, yörüklerin yaşam tarzı, hayatı değerlendirmeleri, törenleri, doğayı anlamlandırmaları, yozlaşma kavramları üzerinden hareket edilmeli. Bulunan unsurların günümüze yansımalarının tespit edilmesi.

 7. OSMANLI DÖNEMİ İLE GÜNÜMÜZDEKİ DOĞA ALGI VE GÖRÜNTÜSÜNÜ KARŞILAŞTIRMA/ DOĞA BİLİNCİNİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM ÜRETME
  Halk ve divan şiirlerinde doğa temasının karşılaştırılması. (Bu şiirlerdeki doğa anlayışı ve algısıyla bugünkü doğa görüntüsü ve algısının farklarının belirlenmesi. Farkındalık yaratmak için yapılabilecekleri rapor hâline getiriniz.

  ÖNEMLİ: Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Selda REŞİD - Kübra ÇEÇEN
TDE Öğretmenleri

Nalan EKMEKÇİOĞLU
TDE Bölüm Başkanı

Füsun ERSOY OKUL MÜDÜRÜAnsolon