10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJE KONULARI

1. İslâm’ın aileye verdiği önemi ve dinin hayatımız üzerindeki etkilerini araştırma.

2. Hz. Muhammed’in hayatını ve örnek kişiliğini ayrıntılarıyla araştırma.

3. İslam düşüncesinde siyaset ve inanç ile ilgili ayrılıkların sebeplerinin neler olduğunu ve etkilerini ayrıntılarıyla araştırınız.

4. Din, kültür ve sanat bağlamında İslam Sanatının oluşumu ve gelişimini araştırınız.

ÖNEMLİ: Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz

 

Ahmet ATAN
Din Kült. ve Ahlak Bil. Öğrt.

İpek PEKMEZCİ
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı

Füsun ERSOY
Okul Müdürü


Ansolon