GENEL VELİ-ÖĞRETMEN TOPLANTISI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
ÖDEV YÖNERGESİ
DERSE GEÇ KALMA TAKİP UYGULAMASI VELİ BİLGİLENDİRME
GLOBED: BIG UNIVERSE VE ACHIEVE 3000 HAKKINDA BİLGİLENDİRME
GÜVENLİK İLE İLGİLİ KURALLAR

Tüm Ortaokul Duyuruları...