2, 3 VE 4. SINIFLAR VELİ ORYANTASYON PROGRAMI
1.DÖNEM SINAV/KDU TAKVİMİ
ANA KAPILARINDA GİRİŞ – ÇIKIŞ UYGULAMASI
RAZPLUS ONLINE PROGRAM HAKKKINDA BILGILENDIRME

Tüm İlkokul Duyuruları...