KAYIT DÖNEMİNDE
SIKÇA SORULAN SORULAR
(2013-2014 Eğitim öğretim yılı için)

 

1. TED’ in tarihçesi, vizyonu ve misyonu nedir?
TED veya açık adıyla Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyetimizin ilanından yaklaşık 6 yıl sonra, 31 Ocak 1928’de Türk Maarif Cemiyeti adıyla, doğrudan Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur.

Derneğin amacı, öğrenciler için yurtlar kurmak, ihtiyacı olan öğrencilere burslar vermek ve o dönemde Türkiye’de faaliyette bulunan birçok yabancı okula alternatif olacak çağdaş Türk Okulları kurmaktı.

2- Türk Eğitim Derneği bünyesinde kaç TED Okulu vardır?
2012-2013 Eğitim Öğretim yılında, yurt içinde 24, Kuzey Kıbrıs’ta 1 olmak üzere 25 TED okulu eğitim öğretim faaliyetinde bulunmaktadır.

TED Üniversitesi de 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

3.TED İstanbul Koleji Vakfı nasıl oluşmuştur?
TED İstanbul Koleji, İstanbul’da yaşamakta olan TED Ankara Koleji mezunlarının öncülüğünde TED (Türk Eğitim Derneği) ve Ankara Kolejliler Derneği ile birlikte 1997’de kurulmuştur.

TED İstanbul Koleji Vakfı Yönetim Kurulu’nda, TED İstanbul Koleji Vakfının Mütevelli Heyeti’nden seçilen üyelerle Türk Eğitim Derneğinin, TED Ankara Koleji Vakfının ve Ankara Kolejliler Derneğinin temsilcileri bulunur.

4- Kampüsle ilgili bilgi verir misiniz?
33.500 m² kapalı; 25.000 m² açık araziye sahip olan kampüsde;

 • Müzik enstrüman çalışma odaları ve ayrı müzik derslikleri
 • Baskı, resim, seramik, cam işleme, heykel ve ebru atölyeleri
 • Anfitiyatro
 • Şehir dışından gelen öğrenciler için yurt
 • Spor faaliyetleri için açık ve kapalı alanlar
 • Kütüphaneler, fen ve bilgisayar laboratuarları yabancı dil derslikleri, Yurt içi ve Yurt dışı danışmanlık ofisleri, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Matematik, Edebiyat derslikleri
 • Revir bulunmaktadır.

5- Okullarımızın eğitim şekli nedir?
 
Anaokulu:
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Eğitim Programlarında belirtilen esaslara göre, tüm dünyada okul öncesi eğitim bilimlerinde geçerliliği kanıtlanmış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış özgün bir program uygulanır. Program ulusal değerlerin yanı sıra uluslararası bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlar. Kazanımlar, temaların tüm derslere ve etkinliklere taşınması ile sağlanır. Çocuklarımız soru sorarak, yaparak, eğlenerek, keşfederek öğrenirler.

Okulumuzda İngilizce dil becerisinin, anadilimiz Türkçe ile birlikte geliştirilmesi sağlanır. Her yaş grubunda -anadili İngilizce olan sınıf öğretmeni ve birlikte çalıştığı İngilizce branş öğretmeni de partner olarak - iki öğretmen görev yapar. Sınıf mevcutlarımız küçük yaşta 15, yuva ve hazırlık sınıflarında ise 20 ile sınırlıdır. Farklı etkinlikler için ayrı derslikler kullanılır (Beden Eğitimi salonu, resim ve müzik atölyeleri gibi). İngilizce ve Türkçe okuma yazma çalışmalarına anaokulumuzda başlanır.

İlkokul
İlkokulumuz, İngilizce ağırlıklı eğitim veren bir özel okuldur.

Eğitim hafta içi hergün 08:15' te başlar. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşem günlerinde 15:55'te sona ermektedir. Cuma günleri ise 6 saat ders yapılmakta ve eğitim 13:30'da sona ermektedir.

2. Sınıfdan itibaren İngilizce derslerinde split (sınıfın ikiye bölünmesi) uygulaması yapılmakta olup, Beden Eğitimi ve Müzik derslerinde 4. Sınıftan itibaren branşlaşma başlamaktadır.


Ortaokul
Eğitim hafta içi hergün 08:15' te başlar. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşem günlerinde 15:55'te sona ermektedir. Cuma günleri ise 6 saat ders yapılmakta ve eğitim 13:30'da sona ermektedir.

5 sınıflarda sınıf sistemi, 6-7-8. Sınıflarda tüm branşlarda derslik sistemi uygulanmaktadır.

Her sabah 10 dakika güne hazırlık saatimiz vardır.

5. Sınıftan itibaren okulumuzda Almanca, Fransızca veya İspanyolca zorunlu 2. yabancı dil olarak verilmektedir.

İngilizce, Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe derslerinde Milli Eğitimin öngördüğü ders saatlerinin üzerinde ders işlenir. Ayrıca Matematik, Fen ve Teknoloji derslerinde İngilizce Terminoloji saati yapılmaktadır.

İngilizce, Bilişim Teknolojileri, Fransızca, Almanca, İspanyolca derslerinde split (sınıfın ikiye bölünmesi) uygulaması yapılmaktadır.

Beden Eğitimi ve Müzik derslerinde branşlaşma yapılmaktadır.

Lise:
Okulumuz, bir kısım derslerini (1.Yabancı Dil - Matematik - Fen branş dersleri) yabancı dille yapan Özel Anadolu Lisesi Türk okulu statüsündedir. Okulumuzda, öğrencilerin akademik alanlarda donanımlı oldukları kadar yüksek öğrenim ve yaşam için gerekli sosyal donanımları da kazanabilmeleri için sosyal etkinlikler programı uygulanmaktadır. Böylece hedefimiz öğrencilerimizin:

 • Öğrenim süreleri boyunca, yaratıcılık, spor ve toplum hizmeti alanlarında bireysel yeteneklerini keşfetmek,
 • Becerilerini dengeli ve disiplinli bir şekilde geliştirmek;
 • Toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak gelişmelerini sağlamaktır.

Uluslararası eğitim standartları doğrultusunda öğrencilerimizin dünya çapındaki rakiplerinden bir adım önde olmalarını sağlamak için çeşitli sınıf seviyelerinde Tez Yazımı, Bilgi Kuramı, Davranış Eğitimi, Proje Hazırlama, İstatistik, Liderlik Eğitimi, Sistem Dinamiği, Düşünme Eğitimi, Bilimsel Terminoloji, İletişim Teknolojileri gibi konularda dersler uygulanmaktadır.

9 ve 10. Sınıflarda Cambridge IGCSE İngilizce Programını uyguluyoruz.
İngilizce dersinde uygulanan program 10.sınıf sonunda tamamlanmakta ve öğrenciler Cambridge tarafından düzenlenen bir sertifika sınavına girmekteler. Bu sınavda barajı aşan öğrenciler İngilizce Yeterlilik sertifikasını alırlar ve bu sertifikayı üniversite hazırlık sınıfını atlamakta da kullanabilirler. Programa 2011-12 öğretim yılında başladık.

6- TED Ankara Koleji ile aynı eğitim programları mı uygulanıyor?
Tüm TED okullarında aynı eğitim felsefesi benimsenmektir. Ancak okullar uygulamada farklı yöntemler kullanabilirler. Tüm TED okulları ile ortak seminerler, arama konferansları, eğitim uygulamaları aktarım toplantıları vb. çalışmalar yapılmaktadır.

7- TED okulları ile aranızda doğrudan geçiş imkânı var mı?
Diğer TED okullarından gelen öğrenciler ara sınıflar nakil sınavına alınırlar ve barajı geçtikleri takdirde kontenjana göre kayıtları yapılır.

8- Haftada kaç saat İngilizce dersi veriliyor?
TED İstanbul Koleji’nin temel özelliği İngilizce eğitimine verilen önemdir. Bu amaçla 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında akademik kadromuzda İngilizce, Fransızca, Almanca, Matematik, Fen, Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Spor alanlarında ders veren toplam 32 yabancı öğretmen bulunmaktadır.

Anaokulu:
Anaokulumuzda eğitim programının tamamı İngilizce olarak temalar üzerinden hareketle yürütülür. Sınıf öğretmenleri anadili İngilizce olan ve öğrenciyle iletişim dili İngilizce olan kişilerdir. Ayrıca İngilizce ders şeklinde, branş dersi gibi yapılmaz.

İlkokul:
1-4. Sınıflarda haftada 13 saat,
1. Sınıflarda tüm İngilizce dersleri sınıfta aynı anda iki İngilizce öğretmeniyle birlikte yürütülür.
2, 3 ve 4. Sınıflarda haftada 2 saat, split (sınıfın ikiye bölünmesi) uygulaması yapılır. Ara sınıflara sınavla alınan ve İngilizce takviye alması gereken öğrencilere takviye çalışmaları yapılır.

Ortaokul:
5. Sınıflarda haftada 13 saat, 6. sınıfta 10 saat, 7. ve 8. Sınıflarda ise 9 saat İngilizce dersi yapılır.
5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda bazı saatlerde split (sınıfın ikiye bölünmesi) uygulaması yapılmaktadır. Ara sınıflara sınavla alınan ve takviye alması gereken öğrencilere Ağustos ayında Yaz Okulu uygulaması yapılır.

Lise:
Haftalık olarak, lise hazırlık sınıfında 20 saat; 9. sınıfta 9 saat İngilizce, 10, 11 ve 12. Sınıflarda 4 saat + 2 saat S. İngilizce + 2 saat İngiliz Edebiyatı eğitimi verilir, ayrıca Fen ve Matematik dersleri de İngilizce olarak yapılır.

Okulumuzda k-12 programında bu dersler İngilizce, Fransızca, Almanca, Matematik, Fen, Müzik, Resim alanlarında 32 yabancı öğretmen tarafından verilmektedir.

9- İngilizce derslerine yabancı mı yoksa Türk öğretmenler mi giriyor?
İlkokulda, İngilizce derslerinde her sınıfa yabancı öğretmenin yanı sıra bir de Türk öğretmen girmektedir.
Lise’de tüm İngilizce dersleri yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir. İngilizce bölümünde bir tane Türk öğretmenimiz var. 2. Yabancı Dil, Fen ve Matematik branşlarında da yabancı öğretmenlerimiz var.

10- İlkokulda ve Lisede Matematik ve Fen dersleri İngilizce mi okutuluyor?
İlkokul 1-4. Sınıflarımızda; İngilizce derslerinde, öğrencilerimizin Hayat Bilgisi, Matematik gibi derslerde Türkçe olarak öğrendikleri ve ilgi duydukları konuların arasından seçilmekte ve bu seçilen konular İngilizce olarak işlenmektedir.

Ortaokul sınıflarımızda; Matematik ve Fen derslerinin haftada birer saati İngilizce Terminoloji dersi olarak verilmektedir.

Lise; Hazırlık sınıflarında, haftada 4 saat Fen, 3 saat Matematik İngilizce olarak yapılmaktadır. 9, 10 ve 11. Sınıflarda Matematik ve Fen dersleri tamamen İngilizce olup, 12. Sınıfta ise, üniversite sınavına hazırlık kapsamında bu dersler Türkçe ve İngilizce olarak işlenmektedir.

Uygulanan yoğun ve kaliteli yabancı dil eğitimi sonucunda, yurtdışındaki bazı üniversiteler, mezun öğrencilerimizden TOEFL ya da benzeri İngilizce yeterlilik sınav başarısı talep etmeden onları doğrudan kabul etmektedir.

11- Kayıt sürecinde kontenjanlar nasıl belirleniyor; sınavlar/değerlendirme ne şekilde yapılıyor?
Tüm okulumuzda, kontenjanlar bir önceki eğitim yılı sonunda okul yönetimi tarafından belirlenir.

Anaokulu:
Anaokulu sınıflarına başvuran aday öğrenciler; hafta içi, her gün 10:00-16:00, Cumartesi günleri ise 10:00-14:00 saatleri arasında Müdür yardımcısı, PDR uzmanı ve sınıf öğretmeninin katıldığı “bireysel tanıma çalışmalarına” alınırlar.

İlkokul:
1, 2, 3 ve 4. Sınıflara başvuran aday öğrenciler; hafta içi, her gün 10:00-16:00 saatleri arasında Müdür Yardımcısı, PDR uzmanı ve sınıf öğretmeninin katıldığı “bireysel tanıma çalışmalarına” alınırlar.

Ortaokul:
5, 6, 7 ve 8. Sınıflara alınacak aday öğrencilere “Ara sınıflar giriş akademik sınavları” uygulanır. Akademik Sınav, Türkçe- Matematik - Fen ve Teknoloji - Sosyal Bilgiler - İngilizce (yazılı ve sözlü) derslerini kapsar.
Akademik sınav sonrasında aynı gün içerisinde öğrencilerimizle, velilerimizin de katılacağı “Bireysel Tanıma Çalışmaları” yapılır. Öğrenci kabulü, bu değerlendirmelerin sonucuna göre yapılır.

Lise:
9. Sınıf Nakil Sınavı:
İngilizce: Öğrencilerin İngilizce okuma, anlama, yorum yapabilme ve yazma becerilerini ölçer nitelikte yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Türkçe: Öğrencilerin anlama yorum yapabilme ve yazma becerilerini ölçmek üzere yazılı olarak yapılır.
Her iki sınav da 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin 10.sınıfa kaydı; her iki sınavdan (Türkçe ve İngilizce) 55 ve üzeri alan öğrenciler en yüksek nottan başlayarak sıralanır ve kontenjan açığına göre öğrenci kaydı yapılır.

Kontenjan varsa 10.sınıf için İngilizce (yazılı ve sözlü); Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilimler derslerinden yazılı sınav yapılır. Yine en yüksek ortalamadan itibaren sıralama yapılır.
9 ve 10. Sınıflarda kesin kayıt hakkı bu sınavlarda başarılı olan öğrencilerle Rehberlik Bölümü tarafından yapılan görüşme sonucuna göre kazanılır.

12- Yurt dışından gelen öğrencilerin sınav şekli nasıldır?
Anaokulu:

Bireysel Tanıma Çalışması ile öğrenci alınır.

İlkokul:
Yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin MEB yurt dışı temsilcilikleri veya İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yurt dışı denklik bürosundan (Cağaloğlu Anadolu Lisesi yanı) alacakları denklik belgesi ile belgelenen sınıflara kaydı yapılabilir.

Bu öğrencilerle rehberlik görüşmesi yapılır. Öğrencinin öğrenim gördüğü ülkenin eğitim sistemi ile ülkemizdeki eğitim sistemi farklılığından oluşan nedenler ile öğrencinin bazı derslerde akademik sorun yaşayabileceğinin komisyonca belirlenmesi durumunda; öğrenci velisi ile öğrencinin öğrenim görmesi gereken sınıf konusunda karar vermek için ayrıca görüşme yapılır. Bu işlemlerden sonra okul sınav komisyon kararı uyarınca öğrencinin alınıp alınmayacağına karar verilir.

Ortaokul- Lise:
Yurt dışından gelen Türk/Yabancı öğrencilerin MEB yurt dışı temsilcilikleri veya İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yurt dışı denklik bürosundan (Cağaloğlu Anadolu Lisesi yanı) alacakları denklik belgesi ile belgelenen sınıflara kaydı yapılabilir. Ancak öğrencinin Türkçe derslerini izleyebilecek düzeyde olmasına bakılır.

Türkçe dersleri izleyebilecek düzeyde olanlar okulumuzun normal öğrenci alım şekline tabidirler (sınav, rehberlik görüşmesi vb.) Öğrencinin öğrenim gördüğü ülkenin eğitim sistemi ile ülkemizdeki eğitim sistemi farklılığından oluşan nedenler ile öğrencinin bazı derslerde akademik sorun yaşayabileceğinin komisyonca belirlenmesi durumunda; öğrenci velisi ile öğrencinin öğrenim görmesi gereken sınıf konusunda karar vermek için ayrıca görüşme yapılır. Bu işlemlerden sonra okul sınav komisyon kararı uyarınca öğrencinin alınıp alınmayacağına karar verilir.

13- Sınıflar kaçar kişiliktir?
Anaokulu:

Tüm sınıflarda, öğrenci mevcudunun 20’yi geçmemesine özen gösterilir.

İlkokul:
Tüm sınıflarda, öğrenci mevcudunun 24’ü geçmemesine özen gösterilir.

Ortaokul:
Tüm sınıflarda, öğrenci mevcudunun 24’ü geçmemesine özen gösterilir.

Lise:
Sınıf mevcutlarının hazırlık sınıfında 20 diğer sınıflarda 24 öğrenciyi geçmemesine özen gösterilir.
10. Sınıftan itibaren öğrenciler seçmeli derslere göre sınıflara ayrıldıklarından bu sayılar düşebilir.

14- Okul ücretleri nedir ve kaydımı belirtilen tarihlerde yapmazsam ne olur?
Okul ücretleri her yıl Nisan-Mayıs ayları içinde ilan edilir. Kayıt olunacak sınıfta kontenjan dolarsa kayıt yaptıramazsınız.

Kesin kayıt yapılıp peşinatın ödenmesinden sonra öğretim yılı başlamadan kayıt iptallerinde, yıllık ücretin %10'u dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara, yıllık ücretin %10'u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplama miktarı dışındaki kısmı iade edilir.

15- Öğrenci ücretlerinde, peşin, kardeş ve TED indirim oranları nedir?
Hem TED’li, hem kardeş indirimi ne olacaktır?

Peşin İndirimleri henüz belirlenmedi. Ücret ilanıyla beraber açıklanacak.
Kardeş İndirimi % 10 - %10 (iki kardeş)
Kardeş İndirimi % 20 - % 10 - %10 (üç kardeş)
Kardeş İndirimi % 20 - % 20 - %10- %10 (dört kardeş)
TED İndirimi % 10 Anne, Baba, Büyükanne ve Büyükbaba’nın TED’li olması durumunda geçerlidir (TED indirimi için ebeveynden birinin TED okullarından diploma almış olması gerekmektedir.)
TED İstanbul Koleji Mezunu Kardeş İndirimi: %10 (20.05.2010 tarihli yönetim kurulu kararı) (TED İstanbul Kolejinde en az 9, 10, 11 ve 12. Sınıfları okuyarak mezun olmuş öğrencilerin kardeşlerine uygulanır)
Burs-indirim uygulamalarında, birden fazla seçeneğin oluşması durumunda en yüksek burs-indirim oranı uygulanır.

16- Burs ile ilgili sorular
Burs başvuru tarihleri
Mevcut öğrencilerimiz için burs başvuruları 4 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır.

Burs çeşitleri nedir?
Kurumlarımızda,

 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Vakıf İhtiyaç
 • Akademik Başarı
 • Bilim, Sanat, Spor Bursları verilmektedir.

Yeni alınacak öğrencilere burs veriliyor mu?
Okul bünyesinde uygulanan ara sınıflar giriş sınavı, merkezi sınav sonuçlarının yanı sıra bilim, sanat ve spor alanlarındaki başarılarına göre (başarı durumu belgelenmelidir) burs başvurusu yapılabilir.

Yeni alınacak öğrencilerin burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
Yeni alınacak öğrencilerin burs başvuruları kayıt anında Burs İşleri Koordinatörlüğüne yapılır.

Öğrenci mevcutlarına göre burslu öğrenci oranınız nedir?
Bu oran Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliği ve Vakfımız burs yönetmeliğine göre belirlenir.

17- Kıyafetler ne zaman satılacak ve nerede olacak?
Okulumuz öğrenci giysileri Teddy Store’da satılmaktadır. Kıyafet satışları Ağustos ayının ikinci haftası içerisinde okulumuzda başlar. Satışlar doğrudan firma tarafından yapılır. Bedelleri nakit veya kredi kartıyla doğrudan firmaya yapılır. Anaokulu serbest kıyafettir.

18- Yemek ödemesi nasıl, kime, ne zaman yapılır?
Okulumuzda yemek, ihale sonucu belirlenen firma tarafından sağlanmaktadır. Yemek ücretleri, bir önceki yılın Mayıs ayında ilan edilir.

Yemek bedelleri nakit veya kredi kartıyla peşin veya taksitle doğrudan firmaya yapılır.

İlkokul ve Anaokulu için yaşlarına uygun özel yemek menüsü düzenlenir.

Okulumuzda iki adet kantin bulunur. Satışlar, firma tarafından sağlanan özel dolumlu kartlarla yapılır.

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin kantin kullanımı okul yöneticilerinin denetiminde yapılır ve sınırlandırılır.

19- Servis kayıtları nasıl, ne zaman yapılır?
Okulumuzda servis hizmeti, ihale sonucu belirlenen firma tarafından sağlanmaktadır. Servis bedelleri nakit veya kredi kartıyla; peşin veya taksitle doğrudan firmaya yapılır.

Servis ücretleri öğrencilerin bulunduğu semte göre değişkenlik göstermekte olup artış oranları, ücretler ve diğer hizmet bedelleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenir.

20- Okul ile Acarkent’in ilişkisi nedir?
Okulun Acarkent’le özel bir ilişkisi yoktur. Kampüsün mülkiyeti de işletmesi de TED İstanbul Koleji Vakfına aittir. Acarkent’e ait ayrı bir öğrenci kontenjanı bulunmamaktadır. Acarkent sakinleri de diğer velilerle aynı şartlara sahiptirler.

21- Yabancı öğretmen sayısı kaçtır?
2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında Okulumuzda Fen, Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Kütüphane bölümlerinde toplam 32 yabancı öğretmen görev yapmaktadır.

22- Birinci sınıf öğretmenlerinin belirlenmesi:
Birinci sınıflarda, sınıflar oluşturulduktan sonra, velilerle yapılan toplantıda kura ile sınıf öğretmenleri belirlenir.

Kura çekimi eğitim yılı başlamadan 10 gün önce yapılır.

Öğretmen belirleme kura çekimi yapıldıktan sonra, veliler öğretmenleriyle tanışma toplantısına katılır.

23- Birinci sınıflar ve ara sınıflarda ORYANTASYON eğitimi:
Oryantasyon eğitimi her eğitim ve öğretim yılının başladığı tarihten bir hafta önce başlar. Kura ile öğretmenleri belirlenen öğrencilerimiz, yeni öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışır. Oryantasyon eğitiminde, öğrenciler okulun bölümlerini gezerler beceri geliştirici etkinlik ve akademik çalışmalar yaparlar.

Okul açılış töreninde minik öğrencilerimize; geleneksel “K” logolu kolej şapkalarını liseli ağabey ve ablaları takarlar. Böylece eğitim ve öğretim yaşantılarına başlamış olurlar.

Ara sınıflarda yaş özelliklerine göre farklı oryantasyon programları uygulanır yetiştirme kurslarına katılması uygun görülen öğrenciler ile ek çalışmalar yürütülür.

24- Okulunuzda üniversiteye yönelik yapılan çalışmalar nelerdir?
Lisemizde üniversiteye yönelik çalışmalar Üniversite Hazırlık Birimi tarafından yürütülmektedir. Çalışmalar; yöneticiler, PDR Bölümü, Ölçme Değerlendirme Bölümü ve Akademik Bölümlerle işbirliği içinde yürütülmektedir.

Yurtiçi ve Yurtdışı üniversitelere yönelik danışmanlık hizmeti okullarımızın kadrosunda tam zamanlı çalışan ve konularında danışmanlar tarafından sürdürülmektedir.

Çalışmalar, 9. Sınıftan başlayarak 12. Sınıf sonuna kadar devam etmektedir.

Yurtiçi ve Yurtdışı yükseköğretim sistemleri ile ilgili olarak öğrenci ve velilerimize bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Danışmanlar, öğrenciler ile bireysel görüşmeler yaparak öğrencinin akademik durumunu takip eder, yetenek ve ilgilerini saptar ve öğrenciye uygun hedefler koymaları konusunda rehberlik yaparlar.
Bireysel danışmanlık hizmeti ile öğrencilerimizin karşılaştıkları problemler yakından takip edilir ve akademik başarılarını arttırıcı bireysel programlar yapılır.

Dershaneye giden öğrencilerimizin başarı durumları takip edilir okul içi başarıları ile karşılaştırılarak değerlendirilir veriler okul idaresi, ders öğretmenleri, öğrenci ve veliler ile yapılan toplantılarda paylaşılır.
Üniversiteye yönelik çalışmalar akademik program içine entegre edilerek yıl içerisinde yürütülür, gerçeğine uygun YGS ve LYS Deneme sınavları uygulanır. İhtiyaca yönelik olarak Akademik Bölümler tarafından etüd çalışmaları yapılır.

Yıl boyunca “Üniversite Tanıtım Gezileri”, “Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversite Fuarları” düzenlenir öğrenci ve velilerin yükseköğretim kurumlarını detaylı tanımaları sağlanır.

Öğrencilerimizin mezunlarımız ile bir araya geleceği toplantılar düzenlenir ve mezunlarımız deneyim ve önerilerini öğrencilerle paylaşırlar.

ÖSYS sistemi, değişiklikler, başvurular ve tercihler ile ilgili bilgilendirmeler ve işlemler yurt içi ve yurt dışı üniversite danışmanlık birimimiz tarafından yürütülmektedir.

Yurtdışı üniversitelere başvuracak öğrencilerin girmeleri gereken uluslararası sınavlar ve prosedür gereği öğrencinin hazırlaması gereken başvuru belgelerinin hazırlanması için danışmanlık yapılır ve diğer çalışmalar da birimimiz tarafından yürütülmektedir.

NOT: GÖRÜŞME HAFTA İÇİ İSE ÜHB’YE YÖNLENDİRME YAPILMASI

25- Eğitim öğretim yılı çalışma takvimi:
Okullarımız yeni eğitim öğretim yılına resmi okulların başlama tarihinden bir hafta önce başlar. Öğretim süresinin 180 iş günü olması koşulu ile 1. ve 2. yarıyıl içinde birer hafta ara tatil yapılır. Resmi okulların kapanma tarihinden 1 hafta sonra eğitim öğretim sona erer.

26- Okulunuzda Merkezi Sınavlarla (SBS) ilgili çalışmalar nelerdir?
Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinde ‘yaprak testler’ uygulanır. Bu testlerin bir kısmı sınıfta çözülüp konuların öğrenilmesi pekiştirilir.

SBS Deneme Sınavları uygulanır. Uygulanan tüm sınavların detaylı analizlerini içeren karneler kurumumuz web sayfasında velilere duyurulur. Deneme sınav sonuçlarına göre öğrenci bazında belirlenen eksiklikler giderilir.

27- Bahçeşehir’de açılacak olan TED Koleji ile bağlantınız nedir?
TED İstanbul Koleji Vakfı, TED Ankara Koleji Mezunları, Türk Eğitim Derneği ve Ankara Kolejliler Derneği tarafından kurulmuştur.

Bahçeşehir’de açılması gündemde olan TED Koleji ise, ülkemizdeki diğer TED okulları gibi TED Genel Merkezi onayı ile faaliyet gösterecek özel öğretim kurumu olup yönetim, eğitim öğretim faaliyetleri ve işleyiş açısından okulumuzla bağlantısı yoktur.

28- AP çalışmaları nasıl yürütülüyor?
Bu yıl Matematik ve Fen derslerinde uygulamaya başladık. Programlarımızı AP Board tarafından onaylandı .
29- IB sistemine geçilme ihtimali var mı?
Önümüzdeki yıl için yok. Konu hakkındaki çalışmalarımız sürmektedir.

30- Hangi spor dallarında çalışmalar yapılıyor?
Futbol, basketbol,atletizm, jimnastik, judo, tenis, okçuluk, voleybol, yaratıcı dans, masa tenisi alanlarında başarılı çalışmalarımız sürmektedir.

31- Hangi alanlarda proje çalışmaları yürütülüyor?
Her alanda proje çalışmaları yürütülmektedir.

32- MUN ve EYP çalışmaları var mı? İsteyen her öğrenci çalışmalara katılabiliyor mu?
Var. Öğretim yılı başında belirlenen kontenjan dâhilinde öğrenciler çalışmalara katılabiliyor.

33- Diğer okullardan farklı olarak uygulanan öğretim yöntemleri nelerdir? Neden sizi tercih edelim?
Her okulun kendine ait güçlü yanları vardır. Onun için okulları birbiri ile karşılaştırmak yerine siz neler bekliyorsunuz onları iyi tespit edip okulları araştırıp tanıyarak tercihinizi yapmalısınız.

 • Biz mazisi çok eskiye dayanan bir TED okuluyuz. Dolayısı ile güçlü ve geniş bir camiayız. Böyle güçlü bir camiada olmak yüksek öğrenim ve iş dünyasında bir farklılık oluşturur.
 • Öğrencilerimiz için en önemli konulardan biri de emniyetli ancak rahat bir ortamda eğitim ve öğretim almalarıdır. Okulumuz hem bulunduğu sitenin girişinde hem de okul girişindeki güvenliklerle güvenlik kısmını, 33.500 m² kapalı; 25.000 m² açık araziye sahip kampüsü ile de rahatlık talebini fazlasıyla karşılamaktadır.
 • Öğrenci ve öğretmenlerimiz arasındaki sevgi, saygı ve güven ilişkisinin çok güçlü olması bir başka unsur.
 • Dürüst, öz güveni gelişmiş-eleştirel düşünen- değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek hedefimiz; Bu hedef için:
 • Bilgi Kuramı: eleştirel düşünmeyi- problem çözmeyi öğretir
 • Araştırma teknikleri – Bilgi ve İletişim Teknolojisi: tüm disiplinlere gömülü - akademik araştırmayı ve öğrenme becerisini geliştirir
 • Akademik Dürüstlük Programı
 • Değerler Programı
 • Tez yazımı
 • 12.Sınıflarda zorunlu liderlik dersi
 • 11.Sınıflarda zorunlu ekonomi dersi
 • İstatistik
 • Kariyer Koçluğu
 • Üniversite Koçluğu çalışmaları yapılmaktadır

34- Geçen sene liseye kayıtta en düşük ve en yüksek SBS puanız nedir?
En yüksek: 495, en düşük: 400 civarı

35- Üniversite başarınız nedir?
Üniversite kazanımı başarısı diye bakmıyoruz. Yerleşim oranı diye adlandırıyoruz. TED İstanbul Koleji gibi nitelikli özel okullarda öğretim almış bir öğrenci doğru tercih ile mutlaka bir üniversiteye yerleşir. Önemli olan istediği bölüme yerleşmesidir. Bu da iyi bir koçluk gerektirir. Bizim için önemli olan öğrencinin ilk tercihlerine yerleşmiş olmasıdır. Yerleşim bilgilerini WEB sayfamızdaki Üniversiteye Hazırlık Birimimizin bölümünden bulabilirsiniz.

36- Neden özellikle vakıf üniversiteleri tercih ediliyor?
TED İstanbul Koleji gibi nitelikli özel okullarda kariyer ve üniversite koçluğu almış, araştırmayı ve elemeyi öğrenmiş öğrenciler artık tercih edecekleri okulların öğretim kadrolarına, laboratuvarlarına, sundukları sosyal ve akademik programlara kadar web sayfalarına girip araştırma yapıyorlar. Bu saydığımız özellikler de vakıf üniversitelerinde bugüne kadar görmüş oldukları nitelikte olduğu için tercihlerini o yönde kullanıyorlar.

37- Anaokulunda çıkışlarda nöbetçi öğretmen kalıyor mu? Sabah erken bırakmak durumunda olduğumuzda veya almaya geciktiğimiz takdirde ne oluyor?
Sabah 08.00’de okulda nöbetçi öğretmen öğrencileri karşılar. Cuma günleri 13:30'a kadar; diğer günler 17:00'ye kadar nöbetçi öğretmen bulunmaktadır.

38- TED Üniversitesi hakkında bilgiye nasıl ulaşabiliriz?
http://www.tedu.edu.tr/tr-TR/Content/Default.aspx

 

 

.: Yukarı Çık :.

Geri Dön
 

 

 

En iyi görüntü için özellikler: Microsoft Internet Expolorer 6.0 ve üzeri - çözünürlük 800x600 pixel
TED İstanbul Koleji 2009 ©