2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  PROJELERİMİZ

1- FEN PROJE KLÜBÜ / Science Project Club

TED İstanbul Lisesi olarak hedefimiz araştıran, sorgulayan ve çalışmalarını sürdürürken bilimsel metotları kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Fen proje kulübümüz bu hedefler doğrultusunda çalışan öğrencilerimize araştırmalarını ve deneysel çalışmalarını yürütmek için en uygun ortamı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz danışman öğretmenleri ile birlikte ilgi duydukları konular üzerinde projeler geliştirmekte, TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışmalarına ve buluş şenliklerine fizik, kimya, biyoloji dallarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanmakta, ulusal ve uluslararası kongrelere katılmaktadır. Ayrıca arzu eden öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte çalışarak TÜBİTAK’ın düzenlediği liseler arası bilim olimpiyatlarına da hazırlanabilmektedir.

2- INTERNATIONAL PROJECTS CLUB / Uluslar arası Projeler Kulübü
YRE YOUNG REPORTERS OF THE ENVIRONMENT (Çevrenin Genç Sözcüleri)

Avrupa Çevre Eğitim Vakfı’nın(FEEE) yürüttüğü bu projede görev alan öğrenciler, vakfın önerdiği şehircilik, tarım, atıklar, su, enerji ve kıyılar gibi çevre sorunlarını inceleyip bu  konulardan birini seçerek araştırma yapmakta ve bir gazeteci gözüyle bu konuda bireysel veya bir başka ülkeden partner ile ortak çalışılarak bir makale yazmaktadırlar. Her yıl farklı katagorilerde  farklı ülkelerden yollanan makaleler değerlendirilerek en başarılı olan makale seçilmektedir.

GEYC  (GLOBAL ENVIRONMENTAL YOUTH CONVENTION)
İsveç, Lund  Üniversitesince yürütülen projeye öğrencilerimiz internet yolu ile bağlanarak çevre koruma stratejileri konusunda uzaktan eğitim almaktadır ve eğitim sonunda hazırladıkları çevre projelerini Uluslararası Küresel Çevre Gençlik toplantısında sunmaktadırlar.

COMENIUS
Öğrencilere Avrupa’daki farklı kültür ,dil ve düşünce yapılarını tanıtan, kişisel gelişimleri, gelecekteki kariyerleri ve aktif bir Avrupa vatandaşı olmaları yolunda  kazanım elde etmelerini sağlayan, Avrupa Birliği tarafından yürütülen uluslararası bir programdır. Comenius projesi çalışmaları 2010-2011 dönemi itibariyle başlayarak  Uluslararası projeler kulübü kapsamında yürütülecektir.

3- DESTINATION IMAGINATION CLUB / Hayallere Yolculuk Kulübü
Destination ImagiNation, Inc. gençlere  yaratıcılık, takım çalışması ve problem çözme gibi konularında eğitim programları ve yarışmalar düzenleyen, 30 dan fazla ülkeden yüz binlerce öğrencinin katılımını sağlayan bir organizasyondur.  DI’ın ana programı sürece odaklı yaratıcı problem çözme teorisine dayalıdır. Gençlere yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlar.DI öğrencilerimize hayatları boyunca kullanacakları becerileri güvenli bir ortamda ve eğlenceli bir şekilde kazandıracaktır.

4- İNOVASYON KULÜBÜ / Yenilikçilik ve Girişimçilik Kulübü
İnovasyon kulübünde öğrencilerimize yaratıcılık, eleştirel düşünce, bilimsel araştırma yapabilme gibi becerilerin kazandırılması hedeflenir. İnovasyonla öğrencilerimizin günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözebilmek için hayal güçlerini kullanmaları, yeni ürünler geliştirmek için bilimsel yöntem süreçlerini kullanmaları beklenir. Bu kapsamda öğrencilerimize çeşitli uluslararası yarışmaların ve on-line çalışmaların içinde yer alarak, ürünlerini sergileme fırsatı yaratılacaktır.

 PROJELER VE ÖDÜLLER


SEMEP , South Eastern Mediterranian Environmental Project ,http://www.tedistanbul.k12.tr/fen_bolumu/projeler/semeplogo.gif
(Güneydoğu Akdeniz Çevre Eğitim Projesi)

UNESCO'nun organize ettiği bu projede öğrenciler, geziler, röportajlar ve kaynak araştırması yolu ile yaşadıkları kentin geçmişini ve çevresel sorunlarını her yönü ile inceleyip görsel projeler hazırlamaktalar ve yıl sonunda SEMEP okulları arasında yapılan yarışmaya katılmaktadırlar.
Ödüller :

 • 2000 yılı " En İyi Ekosistem Araştırması" ödülü
 • 2003 En Kapsamlı Semep Çalışması ödülü
 • 2004 yılı 'En İyi Su ve Kültür Projesi ödülü'
 • 2005 yılı 'En iyi proje ödülü'
 • 2005 yılı 'En iyi sunum yapan okul ödülü'
 • 2006 yılı 'En İyi İnceleme ödülü'
 • 2010 yılı ‘En kapsamlı çalışma’ dalında ikincilik
 • 2010 yılı ‘Maket dalında’ ikincilik ödülü

YRE Young Reporters of the Environment (Çevrenin Genç Sözcüleri)
Avrupa Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEEE) yürüttüğü bu projede görev alan öğrenciler, http://www.tedistanbul.k12.tr/fen_bolumu/projeler/yre/logo.gifvakfın önerdiği çevre konularından birini seçip, Avrupa'dan bir partner okul ile birlikte araştırma yapmakta ve ortak bir makale yazarak yarışmaya katılmaktadırlar.


http://www.tedistanbul.k12.tr/fen_bolumu/projeler/asplogo.gif
GVRR, GREAT VOLGA RIVER ROUTE
2004-2005 yılında UNESCO kapsamında yürütülen, Büyük Volga Yolu projesinde yer alan öğrenciler, ASP Net, Kardeş Okullar Ağı'ndaki okullardan biri ile birlikte kültürel mirasın korunması konusunda ortak bir proje hazırlamıştır.Proje tamamlanmıştır.  

 • UNESCO Kardeş Okullar Uluslar arası Sanat Kampı, Romanya, Targoviste, Resim yarışması,
  • 8 Eylül 2005, İkincilik ödülü

http://www.tedistanbul.k12.tr/fen_bolumu/projeler/geyc/geyclogo.jpgGEYC 2006 DUBAI (GLOBAL ENVIRONMENTAL YOUTH CONVENTION)
İsveç, Lund Üniversitesince yürütülen ve üniversiteye internet yolu ile bağlanarak çevre koruma stratejileri konusunda eğitim alan öğrenciler çevre projeleri hazırlayarak, projelerini 9-13 Aralık 2006' da Dubai'de toplanan  Küresel Çevre Gençlik Toplantısında sundular  ve sertifikalarını aldılar.  

 • 2006 (GEYC)Uluslar arası Küresel Gençlik Çevre Konvansiyonu
  • Enerji dalında dünya birinciliği
 • 2006 (GEYC)Uluslar arası Küresel Gençlik Çevre Konvansiyonu
  • Ulaşım dalında dünya ikinciliği

EU DIALOGUE AWARD
Ana teması "Farklılıkları paylaşmak" olan ve Almanya'nın Zentrum für Europäische Bildung merkezi tarafından organize edilen Avrupa Diyalog Ödülü projesi, Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan liseli gençler arasında projeler yolu ile kültürler arası diyalog sağlamayı amaçlayan bir projedir. Gençler oluşturdukları ortak bir web sitesinde, seçtikleri belirli bir konuda birbirleri ile konuşur, birbirlerini dinler, bilgi alışverişi yapar , birbirlerini anlar, bakış açılarını yeniden gözden geçirir ve ortak değerlerini, görüşlerini keşfederler.

Bu bakış açısından yola çıkan okulumuz , İsveç'in Hoor kentinden Ringsjoskolan Lisesi ve Avusturya'nın Leoben kentinden Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium - neu Leoben Lisesi ile ortaklık oluşturmuş ve öğrenciler sosyal bir konu olan göç ve azınlıklar konusunu incelemişlerdir.

http://www.tedistanbul.k12.tr/fen_bolumu/projeler/comenius.jpg
COMENIUS
2006-2008 yılları arasında, AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında, Portekiz'in Porto kentinden ve Yunanistan'ın Serez kentinden birer lise ile birlikte üç yıl süre ile çalıştığımız İDEAL BİR KENTİN PLANLANMASI konulu okul ortaklığı projesinde görev alan öğrenciler yaşadıkları kentin karşı karşıya olduğu sorunları saptayıp, öğrenci değişimleri ve  internet yolu ile bunları paylaşarak birlikte çözüm aradılar, birbirlerinin kültürlerini öğrenerek ve bu konularda yaptıkları araştırmaları ortak okullardaki arkadaşları ile http://www.tedistanbul.k12.tr/fen_bolumu/projeler/comeniuslogo.gifpaylaşarak, ortak etkinlikler gerçekleştirdiler.
 

 

 

 

ULUSAL PROJE ÖDÜLLERİ

Liselerarası Proje Yarışmalarına ve buluş şenliklerine Fizik, Kimya, Biyoloji dallarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanacaklardır. TÜBİTAK'ın yanı sıra değişik proje yarışmalarında da projelerini sergileyecekler ve ulusal, uluslararası kongrelere katılacaklardır.
Ödüller:

 • 2004 yılı TÜBİTAK
  • Biyoloji Teşvik Ödülü
 • 2004 yılı Çapa A.Ö.L. Proje Yarışmasında
  • Üçüncülük ödülü
 • 2005 yılı MEF Dershaneleri 14. Liselerarası Araştırma Projeleri Yarışmasında
  • Kimya dalında jüri özel ödülü
 • 2005 yılı Çevre Okulları Proje Yarışmasında
  • Kimya dalında üçüncülük ödülü
 • 2006 yılı Çevre Okulları Proje yarışmasında
  • Biyoloji dalında ikincilik ödülü
 • 2006 yılı MEF Dershaneleri 15. Türkiye lise öğrencileriarası araştırma projeleri yarışmasında
  • Biyoloji dalında ikincilik ödülü
 • VI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
  • En İyi Poster Sunumu Birincilik Ödülü
 • 2007 yılı MEF Dershaneleri 16. Türkiye lise öğrencileri arası araştırma projeleri yarışmasında
  • Kimya dalında üçüncülük ödülü
 • 2007 yılı TÜBİTAK Liseler arasın araştırma projeleri yarışmasında
  • Marmara bölgesi birinciliği
 • 2008 yılı MEF Dershaneleri 17. Türkiye lise öğrencileri arası araştırma projeleri yarışmasında
  • Biyoloji dalında birincilik ödülü
 • 2008 yılı Çevre Okulları Çevre Konvansiyonu ve Proje Yarışmasında
  • Su kategorisi ikincilik ödülü
 • 2008 yılı Haliç Üniversitesi Liselerarası Proje Yarışmasında
  • Fizik dalında birincilik ödülü
 • 2009 Yılı TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda
  • Kimya dalında Türkiye 2.liği
 • 2009 Yılı TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda
  • Biyoloji dalında Marmara Bölgesi Asya Yakası 2.liği
 • 2009  AREL Koleji tarafından 2.si düzenlenen Aktif Deney Yarışmasında
  • 10.sınıf Fizik dalında teşvik,
  • 11.sınıf Fizik dalında 3.lük
  • 9.sınıf Kimya dalında ise 2.lik ödülü

ULUSLAR ARASI ve ULUSAL PROJELERİN SUNULDUĞU KONGRE VE SEMPOZYUMLAR
 

 • V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Abant, Ekim 2004
 • 19.Uluslar Arası Dünya Gençlik Konferansı, Oregon, ABD, , Temmuz 2005
 • 22.Dünya Mimarlık Kongresi, (İdeal Bir Kentin Planlanması),Temmuz 2005
 • VI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Diyarbakır, , Eylül 2006.
 • Küresel Gençlik Çevre Konferansı, Dubai, Aralık 2006
 • 21.Uluslar Arası Dünya Gençlik Konferansı, Hong Kong, Temmuz 2007.
 • 2. Uluslar arası Hidrojen Enerjileri Kongresi, İstanbul (İklim Değişikliği), Temmuz 2007
 • VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Eylül 2007
 • "Küresel İklim Değişimi Ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar" sempozyumu, İstanbul, Aralık 2007.
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) II. Bor Çalıştayı, Ankara, Nisan 2008
 • Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 1. Bahar Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2008
 • VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, Ekim 2008

 

 

Güncelleme: Eylül 2010

.: Yukarı Çık :.

 

 

En iyi görüntü için özellikler: Microsoft Internet Expolorer 6.0 ve üzeri - çözünürlük 800x600 pixel TED İstanbul Koleji 2009 ©