SAĞLAM BİR ENTELLEKTÜEL, BİLİŞSEL VE DUYGUSAL GELİŞİM İÇİN

- Etkili öğretmenler ve güvenli bir öğrenme ortamı

- Online bilgi kaynaklarını değerlendirmeye ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmaya yönelik yaklaşım

- İkinci yabancı dil: Fransızca, Almanca, İspanyolca

- Zaman yönetimi, plan yapma ve akranlarla beraber etkili çalışma gibi önemli yaşam deneyimleri

- Küresel farkındalık becerileri kazandiran programlar

- Akademik ve sosyal destek

- Çok seçenekli spor, kültür ve sanat etkinlikleri