SAĞLAM BİR ENTELLEKTÜEL, BİLİŞSEL VE DUYGUSAL GELİŞİM İÇİN

- Güvenli bir öğrenme ortamı
- Online bilgi kaynaklarını değerlendirmeye ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmaya yönelik yaklaşım
- İkinci yabancı dil: Fransızca, Almanca, İspanyolca
- Zaman yönetimi, plan yapma ve akranlarla beraber etkili çalışma gibi önemli yaşam deneyimleri
- Küresel farkındalık becerileri kazandiran programlar
- Akademik ve sosyal destek
- Çok seçenekli spor, kültür ve sanat etkinlikleri