ÜNİVERSİTEDE BAŞARIYI DENEYİMLEMEK İÇİN

- Öğrencilere üniversitede akademik başarıyı deneyimlemelerini sağlayacak şekilde yapılandırılmış programlar
- Liderlik becerilerini, iyi vatandaşlık niteliklerini ve topluma aktif katılımı teşvik eden etkinlikler
- Kabul ve saygı görme eğitimi
- Bilimsel, teknolojik, endüstriyel, sanatsal, sportif, kültürel gelişim için üniversite eğitimine temel oluşturan hazırlık uygulamaları
- Advanced Placement (AP) dersleri
- Bireysel kariyer planlama
- Öğrencileri bir birey olarak yaşama hazırlama