Okulda SağlıkTED İSTANBUL KOLEJİ

Okulumuzda Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü kapsamında “Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi” Programı hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde yapılacak çalışmalarla, okul çağındaki çocukların olabilecek en iyi bedensel, ruhsal sağlığa kavuşmalarının sağlanması ve sürdürülmesi, okul çocuklarının sağlıklı bir çevrede gelişiminin sağlanması, çocukların, ailelerin ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Öğrenci Bildirim Formları

Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı “ uygulamaları gereği 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü gereğince okulumuzdaki bütün öğrencilerin aile hekimlerince her yıl periyodik muayene ve izlemleri yapılarak, veriler Aile Hekimleri Bilgi Sistemine girilecektir.

Detay

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" hastalığı hakkında bilgilendirme.

Detaylar

"Sağlıklı Yaşam" Etkinliği

5. sınıf öğrencileri İngilizce derslerimizde işlediğimiz “Sağlıklı Yaşam” konusu kapsamında okul doktorumuz, Ayşe Şaylı ve PDR uzmanımız Çağıl Kazancı tarafından gerçekleştirilen bir sunuma katıldılar.

Detaylar

Haberler

2. Sınıf Öğrencileri Balparmak Fabrikasında
Image 01

2. Sınıf öğrencilerimizle balın üretim aşamalarını izlemek, “Kahvaltılı Sabahlar, Sağlıklı Yarınlar” konulu bilgilendirme eğitimine katılmak, kahvaltının beslenmedeki önemini belirtmek, bilinçli tüketici olmak amacıyla “Balparmak Fabrikası”na gezi düzenledik.

Detay
Dünya Diyabet Günü Etkinliği
Image 02

Bu yıl EcoTED İstanbul takımı olarak “Tüketim Alışkınlıklarımızı Gözden Geçirelim” kampanyasını başlattık. Çalışmalarımızda enerji, doğal kaynaklar, giyim, teknoloji, sağlık gibi birçok alandaki tüketim alışkanlıklarımıza mercek tutuyoruz.

Detay
EcoTED Çalışmaları
Image 03

Ortaokul EcoTED kulübü öğrencilerinin  okul  doktorumuz Ayşe Şaylı ile “Gereksiz ve Bilinçsiz İlaç Kullanımının Zararları – Sağlıkta Gereksiz Harcamalar” - Röportaj

Detay